į pirmą puslapį

Kronika

Telšiai: šeimos vertybės įprasmintos vaikų kūryboje
Paskelbta: 2013-05-24 20:19:55

Visą balandžio mėnesį, artėjant Pasaulinei gyvybės ir Tarptautinei šeimos dienoms, Telšių dekanato šeimos centras, bendradarbiaudamas su Telšių I Šv. Antano Paduviečio Katedros parapija, paskelbė piešinių „Šeima – gyvybės šventovė“ (pagal Pal. Joną Paulių II) konkursą, kviesdamas Telšių dekanato mokyklų vaikus, jaunuolius ir jų šeimas apmąstyti ypatingas vertybes – gyvybę, šeimą – ir jų prasmę bei svarbą pavaizduoti piešiniuose; ypač skatinti kolektyviniai šeimų kūrybiniai darbai.

Dalyviai piešiniuose kviesti vaizduoti gyvybės stebuklą įvairiais jos momentais, amžiaus tarpsniais, taip pat savo pačių ar įsivaizduojamą šeimą įvairiose situacijose, visokiose veiklose. Kūrybiniuose darbuose skatinta sutelkti kuo daugiau šviesos ir pozityvumo. Taip pat organizatorių pageidauta piešinio kortelėje labai trumpai užbaigti vieną iš šių teiginių (pasirinktinai pagal konkretaus piešinio temą): „Šeima – tai ...“ arba ,„Gyvybė – tai...“

Konkurso tema sulaukė didelio bendruomenės susidomėjimo, sulaukta 110 kūrybinių darbų iš lopšelių-darželių „Berželis“, „Nykštukas“, „Mastis“, Vaikų dienos centro „Židinėlis“, Ubiškės mokyklos-darželio, „Saulėtekio“ pradinės mokyklos, „Germanto“, Buožėnų pagrindinių, Luokės, Nevarėnų vidurinių mokyklų; iš jų 12 kolektyvinių šeimų kūrinių; jauniesiems dailininkams talkino 20 mokytojų. Autoriai darbuose pristatė šeimą įvairiausiose situacijose (keliaujančią, besiilsinčią, šienaujančią, bendraujančią, mylinčią...), vietose (namuose, čiuožykloje, miške, bažnyčioje, zoologijos sode...). Akivaizdžiai kūrybiniuose darbuose dominuoja tai, kas šeimos nariams, ypač vaikams, labiausiai svarbu – šeimos santykiai (visi kartu, kartu su mama, drauge su tėčiu, vaikai namie, sekmadienis kartu, slidžiu keliu visi kartu...). Ypač šeimos santykių, bendrystės šeimoje svarba, ilgesys, džiaugsmas išreikšti autorių pratęsiamuose teiginiuose: „Šeima – tai...“. Jiems šeima – tai „visur kartu“, „kelionė automobiliu“, „smagios kelionės kartu“, „kai visi susikibę už rankų“, „buvimas kartu ir kai gera, ir kai sunku“, „židinys, kurį gerais darbais visi kūrename“, „tai didžiausias turtas, vertybė“, „mūsų stiprybės ir draugystės išraiška“, „mama, tėtis, sesė ir aš“, „Dievo dovana šeimai“, „saulė, kuri džiovina ašaras“...

Kiekvieną konkursui pateiktą kūrinį su dideliu smalsumu, atidumu, nuoširdumu žiūrėjo, tyrinėjo, geriausius darbelius atrinko vertinimo komisija, vadovaujama dailininkų Astos ir Mindaugo Šimkevičių šeimos, kartu su jais dirbo VDA Telšių dailės fakulteto dėstytoja Remigija Vaitkutė. 10 darbų autoriai pripažinti laureatais, 7 – prizininkais. Konkursui pateikti darbai eksponuojami Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje visą gegužės mėnesį veiksiančioje parodoje, o nuo Tarptautinės šeimos dienos – gegužės 15 – juos galima pamatyti ir Telšių dekanato šeimos centro internetinėje svetainėje: www.telsiuseinoscentras.eu.

Į konkurso apibendrinimą šeimos gausiai rinkosi gegužės 12 dieną, sekmadienį, kuomet už visus, kūryboje apmąsčiusius šeimos vertybes, taip pat mokytojus ir tėvelius kartu su visa į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą susirinkusia tikinčiųjų bendruomene aukotos Šeštinių – Kristaus žengimo į Dangų – Šv. Mišios, po kurių Katedros administratoriaus Domo Gatauto ir Telšių dekanato šeimos centro vadovo Arūno Daubario pasveikinti konkurso laureatai, prizininkai, o visų jame dalyvavusiųjų kartu su šeimos nariais ir pedagogais laukė agapė. Joje šeimos dalinosi dauguma neįprasto sekmadienio išgyvenimais, džiaugėsi galėdamos jį švęsti kartu bendruomenėje ir jau ne kūryboje, o realybėje paliudijo, koks džiaugsmas gyventi šeimoje – tikroje gyvybės šventovėje.

Irena Daubarienė
Telšių dekanato šeimos centro savanorė

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: