į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Mažeikių dekanate
Paskelbta: 2013-05-21 10:41:28

Jau penkios savaitės kai vyksta Ketvirtasis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. 2013 m. gegužės 12 – 19 dienomis nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, nešiojamo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė vyko Telšių vyskupijos Mažeikių dekanate. Švč. Sakramento nenutrūkstančioji adoracija, skirta Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti prasidėjo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Šioje 1770 m. pastatyjoje, medinėje, liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano bažnyčioje tikintieji meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, iškilmingai priėmė keliaujantįjį Altorėlį, kurį iš čia išlydėjo į Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčią. Ši mūrinė, neogotikinė 1939 metais pastatyta bažnyčia, yra stačiakampio plano, vienabokštė, su apside, sulaukė tikinčiųjų, kurie meldėsi, adoravo Švč. Sakramentą ir keliaujantįjį Altorėlį iškilmingai palydėjo į Pievienų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Šioje medinėje, 1788 m. pastatytoje, su trimis altoriais bažnyčioje vyko pamaldos ir tikintieji meldėsi adoruodami savo Viešpatį, esantį Eucharistijoje.

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo mūrinėje bažnyčioje, kuri pastatyta 1854 metais yra 5 altoriai. Šioje šventovėje Altorėlio sutikime ir Švč. Sakramento adoracijoje gausiai dalyvavo ir meldėsi Viekšnių parapijos jaunimas – aktyvi ateitininkų kuopa. Nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija vyko ir Židikų Šv. Jono Krikštytojo 1821 metais statytoje, akmeninėje bažnyčioje. Iš čia nešiojamasis Altorėlis iškilmingai sutiktas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kuri yra mūrinė, suprojektuota žymaus architekto Vytauto Lansbergio – Žemkalnio ir pastatyta 1936 metais. Pagrindinę Mažeikių dekanate Eucharistinio kongreso dieną pamaldos vyko naujoje Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Čia gegužės 19 d. 12. 30 val. buvo laikomos pagrindinės Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Mažeikių dekanato kunigai.

Gausiai susirinkusiems tikintiesiems vyskupas L. Vodopjanovas OFM pamokslo metu kalbėjo apie Šv. Dvasios veikimą Bažnyčioje, ypač kvietė pajusti jos įtaką šiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto jubiliejiniais metais. Kvietė visus atnaujinti savo tikėjimą, iš naujo atrasti santykį su Dievu ir įgyti drąsos liudyti savąjį tikėjimą pasaulyje.

Po Šv. Mišių Mažeikių gatvėmis vykos iškilminga eucharistinė procesija, saulėtą, šiltą dieną minia tikinčiųjų paskui savo Viešpatį, esantį Eucharistijoje patraukė giedodami ir taip liudydami savo tikėjimą.

Nuo gegužės 19 d. vakaro iki 26 d. popietės netrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija vyks Skuodo dekanate. Prasidėjo ji Šačių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, o Eucharistinio kongreso pagrindinė diena bus Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje gegužės 26 d. 12 val. Visus maloniai kviečiame atvykti ir dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: