į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijoje vyko sakaralinės muzikos šventė – „Giesmė Marijai“
Paskelbta: 2013-05-15 17:12:14

2013 m. gegužės 11 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko jau tradiciniu tapęs bažnytinių chorų festivalis „Giesmė Marijai“. Šiais metais ši sakralinės muzikos šventė buvo skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, Tikėjimo metam ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčios paskelbimo Bazilika 25 – osioms metinėms. Šio festivalio rengėjai Žemaičių Kalvarijos parapija ir Šventovė, vadovaujami kan. Jono Ačo ir Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“, kurios pirmininkas Bronius Kleinauskas, Žemaičių Kalvarijos Kultūros centras, kurio direktorė Rima Jokubauskienė. Festivalio globėjai – Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Šventovės rektorius kan. J. Ačas, TKS prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupo sekretorius H. Šneideraitis. Giedojo jungtinis choras, kurį sudarė 9 bažnytiniai chorai iš Telšių vyskupijos parapijų. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie bažnytinės muzikos svarbą ir giesmių vietą liturginiame Bažnyčios gyvenime, jis išsamiai pristatė Bažnyčios dokumentus, kalbančius apie bažnytinę sakralinę muziką, koncertų bažnyčiose rengimą bei tvarką kaip tokio pobūdžio renginiai yra reglamentuojami. Jis palinkėjo giedantiesiems aktyviai įsijungti į bažnytinius chorus ir pavadino šį festivalį generaline repeticija prieš pagrindinį Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus renginį rugpjūčio 4 d. Telšiuose, kada Eucharistinio kongreso metu giedos visos Telšių vyskupijos parapijų chorai.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ įteikė atminimo dovanėles atvykusiems chorams ir jų vadovams: Žemaičių Kalvarijos Šventovės sumos ir jaunimo chorų vadovei Kristinai Kondratavičienei, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos jaunimo choro vadovei Daliai Sprindienei, Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos sumos choro vadovei Virginijai Letukienei, Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choro vadovei Jurgitai Palubinskaitei, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos chorui, Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimo choro vadovei Jūratei Kaplanaitei, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choro vadovui Vitalijui Lizdeniui ir Varsėdžių Šv. Roko parapijos jaunimo kvartetui.
Po dovanėlių įteikimo ir Telšių ganytojo palaiminimo pagiedoję visi drauge, po galingo apie 200 choristų giedojimo, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko atskirų chorų pasirodymas – giesmių popietė. Kiekvienas choras pagiedojo po dvi giesmes, skirtas Dievo Motinai Marijai, o pabaigoje visi sugiedojo vieną seniausią jau beveik 400 metų Žemaitijoje giedamą giesmę, skirtą Dievo Motinai - „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia...“.

Po giesmių popietės buvo padėkota festivalio rengėjams, padaryta visų dalyvių bendra nuotrauka ir vyko graži vakaronė Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: