į pirmą puslapį

Kronika

Paskutinės gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2012-06-04 11:23:40

2012 m. gegužės 31 d. Bažnyčiai švenčiant liturginę Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventę, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami tituliniai šios šventovės atlaidai. Tą dieną 12 val. Žemaičių Kalvarijoje buvo laikomos šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Šv. Mišioms vadovavo Žemaičių Kalvarijos kanauninkų kapitulos pirmininkas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. R. Saunorius, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas ir Gardamo klebonas, Švėkšnos respublikinės psichiatrinės ligoninės kapelionas kun. A. Gilys. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė kan. A. Sabaliauskas. Tą dieną šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupijos iš įvairių parapijų atvykę Marijos legiono nariai, kurie po šv. Mišių susibūrė į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur nuotaikingos agapės metu visi turėjo puikią progą kartu pabūti bei nuoširdžiai pabendrauti.

Tos pačios dienos vakarą 18 val. Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje laikė šv. Mišias, Mišių metu pasakė pamokslą, o po šv. Mišių vadovavo iškilmingai procesijai per Plungės miestą prie Plungės Lurdo. Čia Telšių vyskupas ordinaras su gausiai susibūrusiais tikinčiaisiais iškilmingai užbaigė Gegužinių pamaldų laiką Telšių vyskupijoje. Ganytojas kvietė tikinčiuosius gausiai burtis ir tradicinėms Birželinėms pamaldoms, kurių metu ypač kvietė melstis už naujus pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę. Telšių vyskupijoje jau tapo tradicija Gegužines pamaldas pradėti prie Lurdo Palangoje ir iškilmingai jas užbaigti prie Lurdo Plungėje.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: