į pirmą puslapį

Kronika

Tauragėje pašventintas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pažymėti skirtas atminimo paminklas
Paskelbta: 2012-06-04 11:22:33

2012 m. gegužės 30 d. Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ pašventino 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejui pažymėti skirtą paminklą – Dievo Motinos Marijos statulą, pastatytą ant granitinio postamento. Šventinimo apeigose dalyvavo didelis būrys tikinčiųjų, Tauragėje dirbantys kunigai. Šventinant šiam reikšmingam ir labai svarbiam įvykiui paminėti skirtą paminklą Telšių vyskupas ordinaras tikintiesiems priminė žemaičių krikštijimo istorines aplinkybes, evangelinės žinios į Žemaitiją atėjimą ir tikėjimo sklaidos tęstinumo būtinumą šių dienų pasaulyje. Ganytojas pasidžiaugė, kad Tauragės dekano kan. Alvydo Bridikio iniciatyva ir jo rūpestingumo dėka, tikintiesiems palaikant Telšių vyskupijoje pastatytas pirmasis paminklas, 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejaus proga. Tokius jubiliejui skirtus ženklus yra kviečiamos pasatyti visos Telšių vyskupijos parapijos, taip pažymint šį svarbų įvykį. Vyskupas kalbėjo, jog gražus Tauragės parapijos pavyzdys tebus paskata jau dabar aktyviau ruoštis Jubiliejui, kad 2013 metais jį iškilmingai švenčiant visos Telšių vyskupijos parapijos šį įvykį pažymėtų bažnyčių šventoriuose bei kančios ir tikėjimo gynimo liudijimo vietoje – Kęstaičiuose pastatydamos atminimo ženklus – kryžius, koplytstulpius ar statulas. Vyskupas taip pat kalbėjo apie būtinybę Jubiliejų pasitinkant ir jį švenčiant sielose statyti dvasinius paminklus, taip atnaujinat santykį su Kristumi.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: