į pirmą puslapį

Kronika

Kunigai domėjosi kultūros paveldo išsaugojimu
Paskelbta: 2023-09-28 21:58:31
 

2023 m. rugsėjo 28 d. Telšių vyskupijos kunigai rinkosi į nuolatinio ugdymo susitikimą Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Susitikimą Vidurdienio malda pradėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Pagrindinė susitikimo tema – kultūros paveldo išsaugojimo klausimai. Susitikimo pradžioje kalbėjo Kultūros paveldo departamento Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė. Ji pristatė svečius iš Vilniaus: KPD Paveldosaugos ir metodinio skyriaus vyriausiuosius specialistus – Dainių Viešūną ir Rasitą Ankudavičienę. Specialistai išsamiai pristatė dvasininkams galimybes teikti paraiškas ir gauti finansavimą tiek kilnojamiesiems tiek nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams išsaugoti bei restauruoti. Prelegentai pristatė įvairias programas, pagal kurias galima gauti kompensaciją už jau atliktus darbus. Kultūros paveldo specialistai atsakė į kunigų klausimus.

Antroje susitikimo dalyje kalbėjo Telšių vyskupijos sielovados centrų darbuotojai. ŠC vadovas Domininkas Lizdenis kalbėjo apie prasidėsiantį savanoriaujančių šeimų ruošimą ir paragino kunigus savo parapijose atrasti tokias šeimas, kurios po mokymų galėtų aktyviau įsijungti į šeimų sielovadą.

Mons. Rimantas Gudlinkis pasidžiaugė Kunigų brolijos projektu, o KC metodininkė Margarita Petrauskaitė pristatė eksperimentinę pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui programą, pagal kurią ji ruošia jaunuolius Sutvirtinimui.

Vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė papasakojo apie pagrindines organizacijos kryptis, naujas iniciatyvas, pvz. „keliaujantis Caritas“, ir pasidžiaugė aktyviu dvasininkų bendradarbiavimu plečiant artimo meilės veiklą.

JC vadovė Gabrielė Eitavičienė pasidalino įspūdžiais iš PJD Lisabonoje ir pristatė artimiausius jaunimui skirtus mokymus – savanorių savaitgalį ir ministrantų dienas.

Kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas pastebėjo, kad pašaukimai ateina iš parapijų, t. y. jaunuoliai, kurie yra aktyvūs parapijose, pajunta pašaukimą dar labiau įsipareigoti Bažnyčiai. Rektorius padėkojo parapijoms už paramą rudeninėmis gėrybėmis, kurios taip pat prisideda prie kunigų seminarijos išlaikymo.

Pagėgių šv. Kryžiaus parapijos klebonas kun. Kazys Žutautas pasidalino skaudžia patirtimi apie įvykusį gaisrą, padėkojo konfratrams už moralinį palaikymą sunkią valandą ir už aukas bažnyčios atstatymui.

Kun. Massimo Bianco SDB priminė apie misijų mėnesį ir parodė šiai temai sukurtą trumpą filmuką. Kunigai gavo misijų temai skirtos metodinės medžiagos.

Telšių vyskupas apibendrino visus prelegentus ir paragino kunigus ypatingą dėmesį skirti ministrantų sielovadai: „Sutvirtinimui parapijose ruošiasi nemaži skaičiai jaunuolių, tačiau labai trūksta ministrantų prie altoriaus. Kvieskite jaunuolius jungtis į liturginę tarnybą, nes kitais metais pop. Pranciškus kviečia pasaulio ministrantus atvykti į Romą ir dalyvauti pasaulinėse ministrantų dienose. Tikimės, kad ir iš Telšių vyskupijos į šį įsimintiną piligrimystę vyks gausus skaičius ministrantų“, - kalbėjo ganytojas. Vyskupas pranešė, kad kaip Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atstovas dalyvaus vyskupų sinode Romoje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: