į pirmą puslapį

Kronika

Mažieji atlaidai ir didieji žmonės
Paskelbta: 2023-09-02 23:23:00

2023 m. rugsėjo 2 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje vyko Mažieji atlaidai, kurių metu buvo meldžiamasi už prasidedančius mokslo metus ir kitomis intencijomis. Šv. Mišioms vadovavęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikino piligrimus iš Klaipėdos dekanato ir pakvietė melstis už visus besimokančius bei studijuojančius.

Homilijoje ganytojas priminė apie pop. Pranciškaus kelionę į Mongoliją ir pasidalijo su tuo susijusia istorija: „Vatikano žinių svetainėje perskaičiau labai įdomų pasidalinimą apie Mergelės Marijos statulą, kuri stovi Mongolijos sostinės – Ulan Batoro katedroje. Maždaug prieš dešimt metų į vieną iš Mongolijos sričių, vadinamą Darkhan atvyko saleziečiai misionieriai. Jie žinojo, jog tame regione visai nėra krikščionių ir ėmėsi lankyti vietos gyventojus, kalbėdami jiems apie Kristų. 2013 metais vienuolė sesuo salezietė užėjo į jurtą ir pamatė joje stovinčią Mergelės Marijos skulptūrą. Vienuolė nustebo, nes nesitikėjo to pamatyti. Jurtoje gyvenanti moteris paaiškino, kad šią gražios moters skulptūrą ji buvo radusi šiukšlių krūvoje išmestą, todėl atsinešė į savo jurtą ir pasistatė ją centrinėje vietoje. Ji net nežinojo, jog tai yra Dievo Motina, nes buvo nekrikščionė, todėl moters skulptūrą mielai atidavė krikščionims. Kaip filmuotame siužete pasakoja salezietis kun. Leung Kon Chiu, šis įvykis parodo, kad „Mergelė Marija dar prieš atvykstant mums, misionieriams į šią sritį, Ji jau buvo atvykusi čia anksčiau, pirma mūsų, kad galėtų mums paruošti tinkamą dirvą evangelizacijai. O ir tai, kad mes esame čia misionieriais, yra jos užtarimo ir malonės dovana“. Ulan Batoro vyskupo prašymu Mergelės Marijos statula buvo perduota Ulan Batoro katedrai ir tapo Mongolijos katalikų Bažnyčios simboliu. – Dar Bažnyčios nebuvo, dar misionierių nebuvo, bet Mergelės Marija kažkokiu būdu jau ruošė žmonių širdis savo Sūnaus priėmimui. Koks tai yra svarbus ženklas, kad Marija eina pirma mūsų ir ruošia kelią. Tai ji paruošė kelią pirmajam Jėzaus stebuklui Kanos vestuvėse, tai ji savo motiniškumu guodžia kiekvieną Žemaičių Kalvarijos piligrimą, ieškanti paguodos Viešpaties kryžiuje“ – kalbėjo ganytojas.

Po pamaldų bazilikoje buvo giedami Kalvarijos kalnai, o po jų dalis tikinčiųjų nuvyko į Žemaičių Kalvarijos kapines ir pasimeldė prie vysk. Jono Borutos SJ kapo.

Telšių vyskupas pašventino ant kapo pastatytą iš žemaitiško akmens nukaltą paminklą, kurio autorius – Mindaugas Jankauskas. Paminklas atspindi pagrindinius vyskupo J. Borutos SJ gyvenimo nuopelnus ir išreiškia Telšių vyskupijos pagarbą savo ganytojui.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: