į pirmą puslapį

Kronika

Bažnyčia praturtėjo nauju kunigu
Paskelbta: 2023-08-27 21:28:20
 

Kunigystės šventimai Dievo tautoje yra didžiulė šventė, nes į Kristaus vynuogyno darbininkų gretas įsijungia naujas kunigas. 2023 m. rugpjūčio 26 d. Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė kunigystės šventimus diakonui Rokui Maziliauskiui. Kandidatą kunigystės šventimams pristatė Tauragės parapijos klebonas dek. Marius Venskus, kuris pastaruoju metu vadovavo diakono liturginei – pastoracinei praktikai.

Telšių vyskupas homilijoje komentavo Evangelijos ištrauką, kurioje Kristus kritikuoja to meto religinius lyderius, nes jie kalba, bet nedaro, krauna sunkias naštas kitiems, bet patys jų neneša. Jie viską daro, kad žmonių būtų matomi, jie mėgsta pirmąsias vietas, jie trokšta, kad žmonės juos įvairiais titulais vadintų...

Taip Jėzus kalbėjo apie savo laikus. O kaip situacija mūsų laikais? „Manau, kad šiandien Jėzus kalbėtų taip pat, o gal net ir griežčiau. Juk beveik apsipratome girdėti žinias iš viso pasaulio apie Bažnyčios tarnų įvairiopus piktnaudojimus, o ir mūsų krašte taip pat pasitaiko vienas - kitas nelaimingas kunigas, kuris ne tik savo išganymą į pavojų išstato, bet ir kitus savo piktinančiu elgesiu į pražūtį veda. Kokį vaistą nuo to siūlo Jėzus? – Viešpats sako: „Jūsų tarpe taip neturi būti, nes turite vienintelį Tėvą danguje; jūsų vienintelis mokytojas – Kristus“. Viešpats akcentuoja tarnavimą, kuris išgydo iš puikybės kylančias dvasines ligas“, - kalbėjo ganytojas.

Kreipdamas į Roką vyskupas kalbėjo: „Mielas Rokai, daugiau kaip metus buvai diakonu, o tai reiškia, jog paragavai, ką reiškia tarnauti. Gal ne visada tai pavyko, ne visuomet viskas ėjo sklandžiai, šventieji taip pat suklysta, bet tu stengeisi ir norėjai tarnauti Dievo Bažnyčiai Kristaus pavyzdžiu. Tavo pastangos buvo pastebėtos. O ir tavo vardas Žemaitijoje yra žinomas dėl šv. Roko, kuris savųjų buvo nesuprastas ir neatpažintas. Jis, kaip raupsuotasis, buvo savųjų atmestas. O kas tuomet įvyko? – Dievas siuntė šunelį, kuris laižė jo votis. Šv. Rokas taip ir vaizduojamas: su žaizdomis ir su paguoda iš Dievo šuns pavidalu. Matome, jog Dievas pasirenka tai, kas pasaulio akyse atrodo silpna ir net neverta dėmesio, kas pasaulio akyse atrodo visiška kvailystė...

Diakone Rokai, Dievas tave taip pat pasirinko, kad būtum pateptas šventai kunigystei ir Kristaus pavyzdžiu taptum geruoju Ganytoju. Visa ši susirinkusi bendruomenė, visa Telšių vyskupija šiandien meldžiasi, kad nesusvyruotum, bet būtum ištikimas Dievui ir artimas žmonėms, kad nepasikeltum į puikybę akcentuodamas savo charakterį ir savo interesus, bet ieškodamas vien tik to, kas yra Jėzaus Kristaus“.

Atnašas prie altoriaus atnešė kun. Roko mama ir brolis, o po šv. Mišių oficialų sveikinimo žodį tarė Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė, kuri priminė, kad šiemet Tauragė yra paskelbta Lietuvos kultūros sostine, todėl Tauragės bažnyčioje suteikti kunigystės šventimai pabrėžia tamprų kultūros ir Bažnyčios ryšį. Parapijos vardu kun. Roką sveikino Remigija bei Gintautas Černiauskai, o svečiai naujai pašventintą kunigą sveikino agapės metu ir džiaugėsi, kad Bažnyčia praturtėjo nauju Kristaus vynuogyno darbininku.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: