į pirmą puslapį

Kronika

Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje pabaiga
Paskelbta: 2023-08-06 17:33:46
 

Ankstų 2023 m. rugpjūčio 6 d. rytą Lisabonos Težo parke viešpatavo tyla, nes parke nakvojo apie pusantro milijono PJD dalyvių. Parkas išsidėstęs prie Težo upės, įtekančios į Atlanto vandenyną. Švintant nuo Atlanto kilo rūkas, apgaubęs garsųjį Vasko da Gamos tiltą. Šį idilišką vaizdą septintą valandą ryto praturtino piligrimus žadinantys muzikos garsai, kuriuos moderavo kunigas – didžėjus, pasistatęs savo pultą priešais altorių. Kunigas šėlo kartu su jaunimu, leisdamas ritmingą muziką ir pats šokdamas prie didžėjaus pulto.

Ekranuose pasirodžius popiežiui Pranciškui, piligrimai stebėjo jo kelionę papamobiliu tarp įvairių sektorių ir garsiai jį sveikino. Devintą valandą ryto prasidėjo šv. Mišios, kurioms vadovavo popiežius Pranciškus. Mišių pradžioje Lisabonos patriarchas kardinolas Manuel Clemente tarė sveikinimo ir padėkos žodį popiežiui.

Homilijoje popiežius aiškino Atsimainymo iškilmės evangelijos ištrauką ir pabrėžė tris raktinius žodžius: spindėti, klausytis ir nebijoti. Viešpats Jėzus leido mokiniams pamatyti savo dievišką spindesį, kad jie nepalūžtų sunkumų akivaizdoje. Tikėjimo šviesa spindintys jaunuoliai neša viltį ir šviesą pasauliui.

Evangelija kalba apie Tėvo balsą iš dangaus: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ (Mt 17, 5). Tai nuoroda palaimingam gyvenimui – klausyti Viešpaties balso. Kas klausys, tas nepražus.

Pamatę dieviška garbe spinduliuojantį Jėzų apaštalai išsigando ir parpuolė ant žemės, tačiau Viešpats jiems tarė: „Kelkitės, nebijokite“ (Mt 17, 7). „Kai regime Kristaus šviesą ir klausomės Jo žodžių, be baimės einame gyvenimo keliu“, - kalbėjo popiežius.

Labiausiai PJD piligrimams įstrigo popiežiaus mintis, kad „Bažnyčiai ir pasauliui jaunimo reikia labiau, negu žemei lietaus“. Šis palyginimas ypatingai prakalbino jaunuolius, matančius saulės kaitros išdegintą žemę. Malonės lietus iš tiesų lijo tomis kaitriomis dienomis.

Po šv. Mišių padėkos žodį popiežiui tarė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kardinolas Kevin Joseph Farrell, nes būtent ši dikasterija yra pagrindinė PJD organizatorė. Popiežius pakvietė visų žemynų atstovus ir padovanojo jiems simbolinius PJD kryžius, kad jie tą žinią neštų savo kontinentuose.

Jau tapo tradicija, kad baigiantis PJD popiežius pakviečia jaunimą dalyvauti kitose PJD paskelbdamas vietą ir laiką. Šį kartą popiežius nustebino jaunimą, nes pakvietė net į du renginius: jubiliejiniais 2025 metais popiežius pakvietė jaunimą į Romą, o 2027 metais – į Pietų Korėjos sostinę Seulą. Tai paskelbus prie popiežiaus susibūrė Pietų Korėjos delegacija su vyskupais iškeldama savo vėliavą ir neslėpdama dėl to džiaugsmo. Akivaizdu, kad PJD ne baigiasi, bet tęsiasi, o į savo kraštus grįžę piligrimai perteiks džiaugsmingą Evangelijos žinią.

Pasibaigus apeigoms popiežius atsisėdo į neįgaliojo vežimėlį ir buvo nuvežtas prie Fatimos Dievo Motinos statulos. Ten jis ilgai meldėsi. Nors to nefilmavo kameros ir nerodė ekranai, bet tai yra ženklas, kad visi piligrimai ir visas pasaulis yra apglėbti užtariančios popiežiaus maldos.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: