į pirmą puslapį

Kronika

Katechezė lietuviams ir susitikimas su Popiežiumi
Paskelbta: 2023-08-04 07:11:22
 

2023 m. rugpjūčio 3 d. lietuviai vėl rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią Lisabonoje susitikimui. Dienos tema – socialinė draugystė. Šiai dienai buvo pasirinkta ištrauka iš Evangelijos pagal Joną apie Kanos vestuvių stebuklą. Susitikimo dalyviai apmąstė Jėzaus Motinos žodžius tarnams: „Darykite viską, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5).

Perskaičius Evangelijos ištrauką kun. Rastislav Dluhy CSsR įvykdė taip vadinamą „temos provokaciją“, kad į grupeles pabiręs jaunimas galėtų kryptingai apie tai diskutuoti. Dalis grupelių sutilpo bažnyčioje, kiti kieme, dar kiti ant laiptų ar kitoje patogioje vietoje. Pokalbiai grupelėse turi evangelizacinį pobūdį, nes dalijamasi savo tikėjimo ir maldos patirtimi.

Jaunimas jaučia poreikį pažinti savo ganytojus, todėl renginio vedėjai pasisodino Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą ir uždavė jam visą eilę klausimų apie pašaukimą, apie vyskupo mintis ir prašė prisiminti juokingiausią istoriją. Ganytojas ją ir papasakojo.

Po jos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vedė katechezę, kurią pradėjo citata iš pop. Pranciškaus enciklikos Fratelli tutti apie visuotinę brolystę. „PJD tinkamiausiai praktiškai įgyvendina tai, apie ką popiežius svajoja, t. y. kad visi žmonės vienas kitam taptų broliai ir seserys“, - kalbėjo vyskupas. Po katechezės vyko Eucharistijos šventimas, kuriam vadovavo Kauno arkivyskupas, o homiliją skelbė kun. Eugenijus Markovas SJ, pasidalijęs jautria istorija apie tai, kaip Dievas per jį parodė meilę benamiui. „Dievas pasinaudoja mumis, kad per mus parodytų savo meilę kitam žmogui“, - sakė kunigas.

Po šv. Mišių visi išskubėjo į Eduardo VII parką, kur vyko popiežiaus sutiktuvės ir pasveikinimas. Ši ceremonija daugiau priminė jaunimo festivalį, negu bažnytines apeigas, nes buvo panaudota daug šokio, teatro ir muzikos elementų. Atvykus popiežiui jaunimo atstovai įvairiomis kalbomis išsakė savo lūkesčius ir viltis apie tai, kokį jie nori matyti pasaulį. „Šventasis Tėve, melskitės už mus, o mes melsimės už Jus“ – užtikrino jaunimo atstovai.

Į jaunimo sambūrį iškilmingai buvo įneštas PJD kryžius, Dievo Motinos paveikslas bei įvairių tautų vėliavos. Lietuvos vėliavą nešė Ona Eigirdaitė iš Kauno arkivyskupijos. Po trumpos maldos ir Evangelijos ištraukos popiežius kalbėjo jaunimui apie tai, jog „Viešpats kiekvieną mūsų šaukia vardu, t. y. labai asmeniškai. Jis tai daro, nes mus myli ir kiekvieną dieną vis iš naujo savo meilę mums išreiškia“. Kartais popiežiaus žodžius jaunimas nutraukdavo pritarimo šūksniais ar plojimais. Po homilijos buvo kreipiamasi užtarimo maldos į šventuosius. Jei pas mus įprasta Šv. Antaną vadinti Paduviečiu, tai čia jį vadina Lisaboniečiu, nes jis gimė Lisabonoje, o mirė Paduvoje. Taip piligrimai pažino šv. Antaną Lisabonietį.

Jaunimo susitikimas su popiežiumi baigėsi palaiminimu bei priminimu, kad Dievo karalystė jau yra tarp mūsų ir kad Viešpats mus siunčia ją skelbti pasauliui. Milijonas skelbėjų išėjo į gatves su geriausiąja naujiena – Dievas visus mus labai myli!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: