į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkams rūpėjo Dievo namų apsauga
Paskelbta: 2022-10-18 19:44:46

2022 m. spalio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai rinkosi į nuolatinio ugdymo užsiėmimą, kuriame didelis dėmesys buvo skiriamas Bažnyčios pastatų apsaugai.

Daugelis sakralinių pastatų įrašyti į Kultūros vertybių registrą, todėl reikalauja ypatingos priežiūros. Apie tai kalbėjo Fixus mobilis projekto atstovai, pristatydami kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros sistemą. Prelegentai parodė, kokią didelę žalą pastatui daro prastai prižiūrimos stogo latakų bei vandens nuvedimo sistemos. Tiek specialistų tiek dvasininkų nuomonė sutapo dėl šalia paveldinių pastatų augančių medžių: jų sudaromas šešėlis skatina samanų augimą, o lapai palaiko drėgmę ir taip naikina pastatus. Medžių išskiriamas lipčius naikina pastatų stogus. Prevencinės programos atstovai kvietė teikti paraiškas ir pasitelkti juos į pagalbą siekiant išsaugoti sakralinę bei kultūrinę reikšmę turinčius pastatus.

Antroje susitikimo dalyje savo veiklas trumpai pristatė Caritas, Šeimos bei jaunimo centrai. VšĮ „Magnificat leidiniai“ atstovė Zita Dragūnaitė pasidžiaugė Telšių vyskupijos tikinčiųjų noru šviestis ir skaityti leidyklos siūlomas knygas. Pertraukų metu kunigai galėjo pabendrauti su leidėjais bei įsigyti leidinių.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie Dievo namų sakralinę apsaugą. Ganytojas apžvelgė vėlyvojo postmodernizmo menininkų tendencijas per sukurtą konfliktą šokiruoti visuomenę ir taip siekti išgarsėti. Gaila, kad šiam puikybės proveržiui pasitelkiama ir tikintiesiems brangi erdvė – sakralūs pastatai, kurie sukurti Dievo garbei bei tikinčiųjų maldingam sambūriui. Vyskupas priminė, kad bažnyčios erdvė nėra tinkama parodoms ar kitiems renginiams ir atkreipė dėmesį į Lietuvos vyskupų konferencijos instrukciją Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų. Kunigų pareiga yra užtikrinti, kad sakrali erdvė nebūtų naudojama Bažnyčios misijai priešingiems tikslams.

Pietų metu dvasininkai dar ilgai diskutavo apie bažnyčios pastato sakralumo aktualijas. Svarbu nepamiršti, kad bažnyčia pirmiausia yra vieta, kurioje renkasi Dievo tauta, šventovė, pastatyta iš gyvų akmenų ir skirta Dievui garbinti, vieta, kur krikščionių bendruomenė renkasi sakramentų praktikai, švęsti ir garbinti Eucharistiją.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: