į pirmą puslapį

Kronika

Tarnystės auksas Dievo tylos dieną
Paskelbta: 2022-04-16 16:49:29

Didysis šeštadienis yra vadinamas Dievo tylos diena, nes Bažnyčia išgyvena Kristaus mirtį ir budi prie Viešpaties kapo. Šiemet ši diena tapo ypatinga kun. Adolfui Juozapui Pudžemiui OFM ir kan. Anuprui Gauronskui, kurie dėkoja Dievui sulaukę auksinio kunigystės jubiliejaus. Abu jubiliatus aplankė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius.

Kunigystės šventimus prieš penkiasdešimt metų jiems suteikė vyskupas Juozapas Matulaitis Labukas dar nesibaigus mokslo metams, nes turėjęs išvykti ilgesniam laikui į Romą, o kitiems vyskupas sovietų valdžia neleido oficialiai eiti pareigų. Tad po kunigystės šventimų naujai įšventintiems kunigams dar teko kiek pasimokyti ir baigti kunigų seminariją.

Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos rezidentas kun. Adolfas J. Pudžemys OFM tarnavo įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, tačiau ypač pasižymėjo kaip nuodėmklausys ir dvasios tėvas.

Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas kan. Anupras Gauronskas daugiau kaip pusę savo kunigystės metų praleido Kaliningrado srityje dvasiškai patarnaudamas ateizmo ideologijos nualintiems žmonėms, steigė koplyčias, organizavo parapijas.

Telšių ganytojas pasveikino jubiliatus ir padėkojo už nuoširdžią tarnystę Viešpaties vynuogyne.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: