į pirmą puslapį

Kronika

Pelenų diena Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2022-03-02 19:26:43

2022 m. kovo 2 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kurie sutapo su Pelenų diena. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo gausus būrys kunigų iš Šilalės dekanato. Atsiliepiant į pop. Pranciškaus kvietimą buvo meldžiamasi taikos pasauliui ir Ukrainai.

Homilijoje ganytojas kalbėjo apie maldos, pasninko bei išmaldos dvasinę reikšmę ir paragino atsiversti, nes kiekvieno karo pradžia yra žmogaus širdį užvaldęs nuodėmingumas. Gavėnios laiku Dievas gausiai teikia atsivertimo malonę ir padeda tapti taikos nešėjais.

Po šv. Mišių bazilikoje vyko Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas, kurį vedė Šilalės dekanato kunigai bei Kaltinėnų parapijos giesmininkai. Kunigai pasakė prasmingus pamokslus, gretindami Kristaus kančią su Ukrainos krašto žmonių kančiomis. Gavėnios laikas kviečia į kovą su nuodėme meldžiantis, pasninkaujant ir išgyvenant atsivėrimą Dievui.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: