į pirmą puslapį

Kronika

Sinodo moderatorių mokymai Telšiuose
Paskelbta: 2021-11-28 02:00:51

Telšių vyskupijos parapijų atstovai noriai atsiliepė į ganytojo kvietimą ir pareiškė norą tapti sinodinio kelio parapijose moderatoriais.

2021 m. lapkričio 27 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokymai sinodinio kelio moderatoriams. Maloniai nustebino didžiulis dalyvių skaičius – per du šimtus aktyvių parapijiečių panoro padėti popiežiui Pranciškui organizuoti konsultacinius susitikimus parapijose.

Mokymų pradžioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie sinodiškumą Bažnyčioje bei sulygino du vadovavimo stilius pasinaudodamas piramidės ir menoros (septynšakis žibintas, vienas iš judaizmo simbolių) įvaizdžiais. Jei piramidinis valdymas remiasi diktatu ir aklu paklusnumu, tai Biblija siūlo tarnaujantį valdymo stilių. Krikščioniškos bendruomenės vadovas deda visas pastangas tam, kad kiti bendruomenės nariai šviestų pasaulyje savo tikėjimu, artimo meile bei evangelizacine misija. Vyskupas priminė Vatikano II susirinkimo išryškintą bendrą pasauliečių ir dvasininkų atsakomybę už Bažnyčią ir pakvietė imtis šios atsakomybės.

Sinodinio kelio Telšių vyskupijoje koordinatorius kun. doc. dr. Andrius Vaitkevičius pristatė konsultacinių susitikimų metodiką ir susitikimų struktūrą. Moderatoriai buvo supažindinti su sinodiniam keliui paruošta medžiaga, pateikti įspėjimai dėl formalizmo, intelektualizmo bei kitų pagundų.

Psichologė – psichoterapeutė Judita Velžienė pristatė pokalbio grupėje moderavimo subtilybes. Pasirodo, kad žmogus savo prigimtimi yra bendruomeniškas ir ieškantis grupės, kurioje jaustų saugumą bei savo pažiūrų ir nuomonės patvirtinimą. Pradėdama nuo antropologinių įžvalgų prelegentė pristatė labai konkrečius grupelės moderavimo pavyzdžius. Buvo apžvelgti ir konfliktų sprendimo būdai. Lektorė atsakė į iškilusius klausimus.

Pasidaliję žemiškomis gėrybėmis agapėje ir išgyvenę sinodinę bendrystę Telšių vyskupijos moderatoriai buvo vyskupo palaiminti ir išsiųsti su ypatinga misija – telkti žmones konsultaciniams susitikimams ir padėti Bažnyčiai tapti labiau sinodiška.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 

 

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: