į pirmą puslapį

Kronika

Jaunimo diena Telšiuose
Paskelbta: 2021-11-23 22:55:12

2021 m. lapkričio mėnesio 20 dieną iš visos Telšių vyskupijos į Telšius rinkosi katalikiškasis jaunimas, kur šventė tradicinę jaunimo dieną. Tos dienos tema: „Bendrystė, dalyvavimas, misija“ ir noras kartu su popiežiumi Pranciškumi ir Telšių vyskupijos ganytoju Algirdu Jurevičiumi švęsti pasaulinę jaunimo dieną. Daugiau nei pusantro šimto jaunų žmonių visą dieną turėjo puikią galimybę ir progą kalbėtis ir diskutuoti apie bendrystę, dalyvavimą Bažnyčios misijoje bei ėjimą kartu Sinodo keliu.

Ryte susirinkęs jaunimas buvo registruojamas ir jau 10 valandą Telšių „Žemaitės“ dramos teatre klausėsi pakilaus ir džiaugsmingo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktoriaus, Vydmantų parapijos klebono kun. Karolio Petravičiaus sveikinimo. Po sveikinimo žodžio susirinkusieji jauni žmonės, jų globėjai bei dvasios vadai turėjo puikų laiką žiūrėdami Telšių „Žemaitės“ dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos “SAVI“ spektaklį „Skaitome apie meilę“, režisuotą režisierės Laimos Pocevičienės.

Po spektaklio į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo įžvalgomis apie tos dienos pagrindinę temą pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius. Jis pasidžiaugė susirinkusiais jaunais žmonėmis, pasveikino juos ir drąsino gyventi tikėjimu, aktyviai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šventosios Mišios, kurių iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, kuris taip pat pasakė ir pamokslą. Šventosiose Mišiose koncelebravo nemažas būrys iš visos vyskupijos atvykusių kunigų, o daugiausia dekanatuose jaunimo sielovada besirūpinantys dvasininkai. Šventųjų Mišių metu giedojo Telšių vyskupijos Katedros jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Violetos Bendės.

Po Šventųjų Mišių renginio dalyviai pietavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje klausėsi pranešimų, turėjo galimybę diskutuoti, dirbti grupėse. Pranešimą apie bendrystę skaitė ir įžvalgomis šia tema su jaunimu dalinosi Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė ses. Aušros Vartų Marija Gedzevičiūtė, o apie būdus kaip aktyviai dalyvauti ir įsijungti į Bažnyčios gyvenimą bei Sinodo procesą kalbėjo viešnia iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro Monika Žydeliūnaitė. Kas yra misija, kaip ji vykdoma ir koks į ją jaunimo indėlis kalbėjo vienuolis salezietis – brolis Piercarlo Manzo SDB.

Jaunimo tikėjimo ir bendrystės šventė Telšiuose paliudijo apie tikinčių jaunų žmonių troškimą kurti ateitį, aktyviai įsijunti į Bažnyčios gyvenimą bei pasiryžimą bendrystei, dalyvavimui ir misijai. Tos dienos vakarą jauni žmonės, atnaujinę savo pasiryžimą ir motyvaciją gyventi gyvuoju tikėjimu, palaiminti ir palydėti misijai, su nauju įkvėpimu grįžo į savo aplinką, kad ten liudytų savąjį tikėjimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 

]


 

 

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: