į pirmą puslapį

Kronika

Vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos minėjimas Kretingoje
Paskelbta: 2021-10-30 22:35:14

Užbaigiant minėti pranciškonų tretininko kun. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus Kretingos bažnyčioje buvo įrengta atminimo lenta kun. Jurgio Ambraziejaus tarnystei Kretingoje atminti. Atminimo lentą pašventino 2021 m. spalio 30 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Šiemet sukanka 250 metų nuo kunigo Jurgio Ambraziejaus gimimo ir 172 metai nuo jo mirties. Ta proga vyskupas šv. Mišių homilijoje kalbėjo: „Bažnyčia turi gilią tradiciją kai kurių narių gyvenime atpažinti ypatingą šventumo dovaną ir paskelbti juos palaimintaisiais ar šventaisiais. Kad takeliai prie tėvo Ambraziejaus kapo neužželia, o žmonės turi jau kelis šimtmečius neblėstantį jausmą, kad tas asmuo yra šventas, - tai pasako jau daug. Galbūt kada nors Bažnyčia oficialiai pripažins jo dorybes, prieš tai išsamiai ištyrusi jo gyvenimą, o mes galėsime į jį kreiptis kaip į šventąjį. Viskas Dievo valioje“.

Pats kun. Jurgis A. Pabrėža gan šmaikščiai apie save viename eilėraštyje taip sakė:
„Visad linksmas esu, ar ariu ar sėju,
Prašau, Dieve, būk ir toliau mano geradėju“.

Po šv. Mišių žmonės deglais, fakelais ir žvakelėmis pasišviesdami kelią iš bažnyčios patraukė į Kretingos kapines ir meldėsi prie iškilaus vienuolio kapo. Maldininkų gausumas paliudija gyvą Dievo tautos šventumo troškimą.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 

 

 


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: