į pirmą puslapį

Kronika

Mokymai vyskupams
Paskelbta: 2021-10-24 23:02:03

 

2021 m. spalio 18-21 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Varšuvoje dalyvavo vyskupams skirtame seminare apie vadovavimą. Seminarą organizavo Europos komunikacijos ir kultūros centras, o finansiškai rėmė JAV vyskupų konferencija bei Porticus fondas. Tarp dalyvių – vyskupai iš Ukrainos, Bulgarijos ir Latvijos.

Pirmąjį pranešimą nuotoliniu būdu skaitė Lodzės arkivyskupas Grzegorz Ryś. Arkivyskupas atskleidė biblines lyderystės ištakas pasinaudodamas rabino Jonathan Sacks knyga Lyderystės pamokos (Lessons in Leadership). Buvo pristatytos biblinių asmenų - Adomo, Nojaus bei Mozės lyderystės patirtys, apžvelgtos jų klaidos bei stipriosios pusės. Plačiau buvo nagrinėjami du vadovavimo modeliai – piramidė ir menora (septinšakis žibintas). Piramidėje vadovas yra aukštai ir visus kontroliuoja, o menoros „vadyba“ remiasi visai kitu principu – vadovas yra pagrindas, kuris įgalina kitus stiebtis aukštyn ir šviesti. Baigdamas pranešimą arkivyskupas palinkėjo dirbti taip, tarsi viskas priklausytų nuo manęs ir pasitikėti Dievu taip, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo.

David C. McCallum SJ savo pranešime pakvietė pažvelgti į Jėzaus Kristaus asmenį ir atpažinti Jame pagrindines lyderio savybes. Jėzus pašaukia mokinius, kad būtų su Juo kartu, juos mokytų ir įgalintų toliau tęsti Jo darbą. Jis nebijo jų provokuoti, leidžia jiems išsikalbėti ir net pasitraukti iš mokinių būrio. Jėzus nevengia ir griežtesnės opozicijos, daro tvarką šventykloje ir neduoda sekėjams išbaigtų atsakymų, bet kviečia kartu ieškoti geriausių sprendimų. Vadyba skiriasi nuo lyderystės, nes vadybininkas jam pavestus darbus atlieka gerai, o lyderis daro gerus darbus.

Didžiausią seminaro dalį vedė Lenkijoje garsus lyderystės žinovas Piotr Kociołek. Jis kalbėjo apie prioritetų nustatymą, delegavimo svarbą ir apie kasdieninės rutinos valdymą. Po kiekvieno pranešimo prelegentas duodavo užduotį, kurią reikėdavo aptarti poromis, o po to išvadas pristatyti grupėje. Kalbėdamas apie laiko valdymą ir dienotvarkės sudarymą, prelegentas patarė nedidelę dalį laiko palikti neplanuotiems įvykiams, kurių visuomet atsiranda.

Pertraukų ir laisvalaikio metu tarp seminaro dalyvių vyko įdomios diskusijos ir pasidalinimai įvairių šalių Bažnyčios gyvenimo patirtimi.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


 

 

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: