į pirmą puslapį

Kronika

Birželio 1-ąją pašventinti penki nauji kunigai
Paskelbta: 2011-06-08 19:08:16

2011 m. birželio 1-ąją, Telšių vyskupijos globėjo šv. Justino dieną, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino naujus 5 kunigus. Šventimų metu Telšių vyskupas kalbėjo apie šv. Justino gyvenimą, jo meilę ir ištikimybę Kristui ir apsisprendimą už gyvybės dėl Kristaus Evangelijos paaukojimą. Šią dieną šventinami nauji kunigai Telšių vyskupijai – tai ženklas, jog jie turėtų būti šv. Justino dvasios – ištikimybės Dievui ir Bažnyčiai dvasios. Po Mišių vyskupas Jonas Boruta SJ su naujai pašventintais kunigais Vaidu Gadeikiu, Viktoru Daugėla, Justinu Palubinsku, Vytautu Liesiu ir Haroldu Šneideraičiu aplankė Telšių katedros kriptoje besiilsinčius vyskupų palaikus. Čia pasimelsta, linkint naujiesiems kunigams didžių vyskupų dvasios. 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: