į pirmą puslapį

Kronika

Spalio mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Paskelbta: 2020-10-20 16:03:03

2020 m. spalio mėnesio 15 dieną į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją – Telšių vyskupijos pastoracinį centrą rinkosi Telšių vyskupijos kunigai, nes tą dieną vyko kasmėnesinė dvasininkų formacijos konferencija. Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius 11 val. susirinkus dvasininkams ir vyskupijos pastoracijos centrų vadovams bei savanoriams vadovavo bendrai maldai ir pasveikino visus susirinkusiuosius.

Konferencijos pradžioje į visus kreipėsi Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorė Jūratė Damanskienė, kuri pristatė Telšių vyskupijos parapijose vykdomus projektus, aptarė šios organizacijos veiklą, pristatė artimiausius planus ir „Carito“ veikimo kryptis.

Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie vadinamojo kalėdojimo – šeimų lankymo parapijose prieškalėdiniu ir pokalėdiniu laikotarpiu tradiciją ir šios priedermės klebonams bei kunigams aspektus. Vyskupas dalinosi įžvalgomis, savo asmenine patirtimi ir pabrėžė būtinybę, atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir aplinkybes, lankyti šeimas, susipažinti su parapijoje gyvenančiaisiais ir tokiu būdu užmegzti ryšį, evangelizuoti parapijiečius. Vyskupas pateikė išsamų Bažnyčios mokymą apie šeimų lankymą, tvarką, metodus ir paskirtį.

Telšių vyskupijos jaunimo centro atstovas Paulius Auryla pristatė darbo su jaunimu parapijose programą. Jis išryškino atsakingų, tikinčių ir uoliai krikščionišką gyvenimą gyvenančiųjų asmenų svarbą, ugdant jaunąją tikinčiųjų kartą. Buvimas kartu su jaunais žmonėmis ir rodyti pavyzdį – esminis tikėjimo liudijimo ir jauno žmogaus ugdymo momentas. Parapijose būtina surasti tokių žmonių, kad kartu su parapijų kunigais, ugdytų jaunus žmones ne tik perteikiant tikėjimo tiesas ir mokant juos teorijos, bet ugdyti juos pavyzdžiu ir tikėjimo liudijimu.

Einamuosius vyskupijos reikalus aptarė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, o apie šiuo metu vykstančią parapijų vizitaciją savo įžvalgomis ir pastebėjimais pasidalino pats Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius.

Konferencija baigta bendra malda ir surengtais pietumis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: