į pirmą puslapį

Kronika

Jubiliejiniai metai ir naujas etapas Telšių kunigų seminarijos istorijoje
Paskelbta: 2019-09-12 11:27:07

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija pasitinka jubiliejinius, 30-uosius atkurtos seminarijos mokslo metus. 1989 metų rugpjūčio 20 dieną, savo dekretu Telšių vyskupas Antanas Vaičius atkūrė Telšių kunigų seminariją. Jubiliejinius metus seminarija pasitinka su aštuoniais Lietuvos kunigų seminarijų propedutinio kurso klierikais ir dvylika magistrantų.

2019 metų birželio pradžioje viešėdamas Lietuvoje Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong lankė kunigų seminarijas, susitiko su Lietuvos vyskupais, seminarijų vadovais, dėstytojais ir studentais. Garbingas svečias pristatė 2016 metais išleistą Dvasininkų kongregacijos dokumentą „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis“, kuriame siūloma ugdyti būsimus kunigus pagal popiežiaus Pranciškaus viziją – formuoti ganytojus, kurie būtų „mokiniai, įsimylėję Kristų“.

Jau nuo šių metų rugsėjo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje veikiantis Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas yra atliepas į naujai suvokiamą kunigiškąją formaciją. Seminarijos propedeutiniame kurse vykdomas pirmasis formacijos etapas – tai pirmasis žingsnis rimto dvasinio ištyrimo, kuris vyksta per įvesdinimą į bendruomeninį gyvenimą, į dvasinį gyvenimą ir į Katalikų Bažnyčios doktriną. Tai svarbus etapas, kai, vadovaujant dvasios tėvui, gaunami dvasinio gyvenimo ir savęs pažinimo pagrindai. Kunigystės pasirinkimas reikalauja žmogiškos–dvasinės brandos ir vidinės laisvės, tad propedeutiniame kurse besimokantys klierikai siekia atpažinti, pažinti ir ugdyti savo kunigystės pašaukimą.

Rengimas kunigystei padalintas į skirtingus etapus: į propedeutinį etapą, filosofinį arba mokinystės, teologinį arba išdėstymo, pastoracinį arba pašaukimo sintezės. Kiekvienas etapas vykdomas vis kitoje formacijos vietoje, kur parengtos skirtingos užduotys, suburtos skirtingos formuotojų komandos. Taigi laukia atsakingas ir sunkus, bet labai prasmingas darbas – įgyvendinti naują formacijos metodą mūsų šalies aplinkoje ir parengti „Ratio fundamentalis pro Lituania“ dokumentą, pritaikytą Lietuvos aplinkai ir suderintą su aukštosios mokyklos programomis.

Švenčiausioji Dievo Motina, garsi Žemaičių Kalvarijoje, užtark ir globok esamus ir būsimus pašaukimus.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: