į pirmą puslapį

Kronika

2019 m. liepos 11 d. Nauji kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2019-07-11 10:15:08
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Antanui Mačiui

ATLEIDŽIU Jus 

 

iš Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebono, Jaunimo dvasios vado Šilalės dekanate pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Didkiemio Šv. Angelų Sargų bei Tenenių Šv. Barboros parapijas

 
ir SKIRIU
 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru ir Jaunimo dvasios vadu Mažeikių dekanate, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
  

 

Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. filosofijos doktorantui Tomui Kauliui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaro pareigų

 
ir SKIRIU
 

Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas.

 
 
 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Aloyzui Žygaičiui

 

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas

 
 
ir SKIRIU
 

Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Saugų Šv. Kazimiero ir Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijas.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui Antanui Putramentui

 
 

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos administratoriaus pareigų, taip pat nuo pareigos administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnauti Saugų Šv. Kazimiero ir Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijas

 
ir SKIRIU
 

Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos vikaru.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui Rimui Lingevičiui

 
 

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Akmenės Šv. Onos parapijos rezidento pareigų  

 
ir SKIRIU
 

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentu.

 
 
 
 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Kanauninkui teol. lic. Viliui Viktoravičiui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos klebono bei Klaipėdos dekanato dekano pareigų

 
ir SKIRIU
 

Kauno metropolijos Propedeutinio kurso vadovu Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje bei atsakingu už pašaukimų sielovadą Telšių vyskupijoje, paliekant eiti Telšių vyskupo generalvikaro ir kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Mindaugui Šlaustui

 
SKIRIU Jus
 

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos klebonu.

 
 
 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Monsinjorui prof. teol. dr. Arvydui Ramonui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Klaipėdos universiteto akademinės sielovados kapeliono pareigų, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. teol. dr. Andriui Vaitkevičiui

 
SKIRIU Jus
 

Klaipėdos universiteto akademinės sielovados kapelionu, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam
Kunigui Jonui Juciui
 

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bei Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijas

 
ir SKIRIU
 

Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Didkiemio Šv. Angelų Sargų bei Tenenių Šv. Barboros parapijas.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui Antanui Gutkauskui

 
SKIRIU Jus
 

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui Vytautui Gedvainiui

  
SKIRIU Jus
 

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bei Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijas, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Kanauninkui teol. dr. Vladui Gedgaudui 

 
 ATLEIDŽIU Jus
 

nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Tūbausių Šv. Apaštalo Andriejaus parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Viktorui Dirvonskiui

 
SKIRIU Jus
 

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Tūbausių Šv. Apaštalo Andriejaus parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Audriui Undraičiui

 

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaro, Telšių vyskupijos Jaunimo dvasios vadų tarybos nario bei jaunimo dvasios vado Gargždų dekanate pareigų

 

ir IŠLEIDŽIU

 

teologijos studijoms Romoje, Italijoje.

 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Mindaugui Stoniui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaro, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos kapeliono bei Jaunimo dvasios vado Klaipėdos dekanate pareigų

 
ir SKIRIU
 

Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru bei Jaunimo dvasios vadu Gargždų dekanate.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Antanui Budreckui

 
SKIRIU Jus
 

Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos kapelionu ir Telšių vyskupijos Jaunimo dvasios vadų tarybos nariu bei jaunimo dvasios vadu Klaipėdos dekanate.

 
 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Dariui Vazinskui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaro pareigų

 
ir SKIRIU
 

Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

 
 
 

Didžiai Gerbiamam

Kunigui teol. lic. Rolandui Karpavičiui

 
SKIRIU Jus
 

Klaipėdos dekanato dekanu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 

 

 

Didžiai Gerbiamam

Kunigui relig. m. mgr. Aivarui Pudžiuveliui

ATLEIDŽIU Jus

 

nuo pareigos laikinai administruoti Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Medingėnų Švč. Trejybės parapijas

 
ir SKIRIU
 

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Medingėnų Švč. Trejybės parapiją.

 
 
 
 
 
 
Didžiai Gerbiamam

Kunigui Vaidui Buivydui

ATLEIDŽIU Jus

 

iš Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos administratoriaus pareigų, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Lauko Sodos Šv. Joakimo parapiją ir Ryškėnų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią.

 
ir SKIRIU
 

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Lauko Sodos Šv. Joakimo parapiją ir Ryškėnų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią.

 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: