į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 1 d. Telšių vyskupijos sutvirtinamųjų šventė „Užtvirtink“
Paskelbta: 2019-05-03 10:53:08

 „UŽTVIRTINK“ - tikėjimo šventė, kurioje nebuvo žiūrovų!

 

Pirmą kartą Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Telšių vyskupijos jaunimo centro komanda organizavo tikėjimo šventę „Užtvirtink“ Sutvirtinimo Sakramentą 2019 metais Telšių vyskupijoje besiruošiančiam priimti jaunimui. Šis renginys į saulėtąją Palangą gegužės 1 d. sukvietė daugiatūkstantinę jaunų žmonių minią. Šventė prasidėjo ant Palangos tilto. Iš čia vedini Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos pučiamųjų orkestro, vadovaujamo Zenono Šimkaus, iškilminga jaunimo eisena nusidriekė kurorto gatvėmis. Eisenos dalyvių saugumo rūpinosi Palangos policijos pareigūnai. Nuotaikingai eisenai pasiekus Palangos botanikos parką, buvo surengtas piknikas. Jo metu jaunimas iš skirtingų vyskupijos parapijų dalinosi užkandžiais, vaišinosi skania Palangos pasieniečių paruošta arbata ir bendravo vieni su kitais, visur kartu su jais buvusiu vyskupu, juos atlydėjusiais kunigais, katechetais, tėveliais bei jaunimo vadovais. Po pikniko botanikos parke organizatorių buvo pakviesti susiburti maldai prie įžymiojo Palangos Lurdo. Čia, nuskambėjus  Vidmanto Budreckio vadovaujamo ansamblio  „Shola Cantorum de Regina Pacis“ giesmei, vyskupas K. Kėvalas kreipėsi į gausiai susirinkusį jaunimą, jį pasveikino ir palaimino. Su giesme maldinga procesija pajudėjo link Palangos Koncertų salės. Pakeliui eisena stabtelėjo prie Laiminančio Kristaus statulos.  Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius paragino atkreipti dėmesį į tai, kas netrukus įvyks. Tuo metu pirmoji į šį renginį užsiregistravusi Varnių parapijos jaunimo grupė į dangų paleido didžiulį 12 metrų ilgio rožinį, simbolizuojantį jauno žmogaus pasiaukojimą Dangaus Motinai Švč. Mergelei Marijai. Procesijai vadovavo Telšiuose bei Kaune studijuojantys kunigų seminarijos auklėtiniai.

Jaunimą, sugužėjusį į Palangos koncertų salę, iš karto pagavo kvapą gniaužiantis kupinas Evangelijos džiaugsmo reginys. Suskambėję Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos pučiamųjų orkestro su šlovinimo grupe „Dėl Tavęs“ atliekamo Popiežiaus Pranciškaus susitikimo su jaunimu Vilniuje himno „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ pirmieji akordai ne tik sudrebino koncertų salės sienas, bet ir suvirpino visų dalyvių širdis. 

Vyskupas susirinkusiam jaunimui kalbėjo apie tai, kad šis jų amžiaus tarpsnis yra kaip tik pats tinkamiausias metas atpažinti geriausią savo gyvenimo versiją, pradėti ieškoti savo gyvenimo tikslo ir misijos. Jis pabrėžė Sutvirtinimo Sakramento svarbą, pasakodamas apie išsigandusius apaštalus, kuriuos Viešpats sustiprino, atsiųsdamas dovaną – Šventąją Dvasią, kuri juos pripildė drąsos. Į susirinkusį jaunimą vyskupas kreipėsi, kaip į naujos Lietuvos kūrėjus, teigdamas, kad jiems yra patikėta ypatinga Viešpaties svajonė.  Jis pakvietė nuotykio žmogų įžymų virtuvės šefą Luca de Marko, kuris jaunimui liudijo, kaip patikėdamas Dievui savo gyvenimą ir ateitį,  atpažino savąjį  pašaukimą, ir visada jautė Jo jėgą, Jo malonę visuose gyvenimo sprendimuose.

Salę galutinai pakėlė ant kojų nuotaikingoji grupė „Folkenrol“. Ganytojui paskelbus renginio pertrauką, jaunimas vaišinosi AB „Klaipėdos pienas“ dovana – skanių ledų porcija. Atsigaivinę jaunuoliai skubėjo sugrįžti į salę. Pamokslininkas br. Paulius Vaineikis OFM savo katechezėje atskleidė netrukus prasidėsiančios Švč. Sakramento Adoracijos bei šv. Mišių svarbą ir esmę.  Vyskupui pakvietus, dalyviai suklupo adoracijos maldai. Nuostabu, kad gausus būrys dalyvaujančių kunigų tuo metu klausė jaunimo išpažinčių. Visą šventę apvainikavo iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Ganytojas Kęstutis Kėvalas. Šv. Mišias jis pradėjo sakydamas: „Mes jūsų labai laukėme. Mes labai norėjome jums padovanoti šventę... Ir jūs atsiliepėte. Jūs nuostabūs savo širdžių atvirumu.“ Ir pamokslo metu vyskupas nuoširdžiai liudijo apie savo patirtį, kai Dievas jį penkiolikmetį pripildė džiaugsmo maldos metu. Baigiantis šv. Mišioms Vyskupas dėkojo visiems, kurie padėjo organizuoti šventę, ypatingas ačiū nuskambėjo Palangos  miesto savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui už galimybę naudotis miesto erdvėmis šiai šventei. Meras, priimdamas padėką, išsakė viltį, kad tokia puiki šventė šiame mieste taptų tradicija. Jaunimas šią žinią priėmė garsiais šūksniais ir plojimais.

„UŽTVIRTINK“ - tai tikėjimo šventė, kurioje nebuvo žiūrovų! Čia visi liudijo tikėjimą ir tarpusavyje dalinosi džiaugsmu. Dievas veikia pasaulio istorijoje, gyvenimo įvykiuose, žmonėse, su kuriais susitinkame, kurie mums kalba ir tiesia pagalbos ranką. Vieni kituose dalyviai, organizatoriai ir aukotojai atpažino atsakomybę už naują dieną ir jaunąją kartą.  Čia kuriama tikroji katalikiška Lietuva. Nors šventė pasibaigė, bet ji, pasak Vyskupo Kęstučio Kėvalo, tik prasideda, nes nuo dabar Vyskupas aplankys kiekvieną parapiją, iš kurių atvyko jaunimas, ir kiekvienam asmeniškai suteiks paskutinį įkrikščioninimo sakramentą – Suvirtinimą, per kurį šis šaunusis jaunimas taps pilnateisiais Katalikų Bažnyčios nariais.  

Telšių vyskupijos Jaunimo Centro informacija

 

 

 

 

 

Nuotraukų autorius Mindaugas Čičiūnas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: