į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 18 d. Telšių vyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje
Paskelbta: 2018-05-23 09:55:08

 2018 m. gegužės mėn.18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir seminaristai. Susirinkusius dvasininkus pasveikino ir bendrai maldaiLiturginių valandų Dieninei vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Kęstutis Kėvalas. Susirinkimo metu apie popiežiaus vizitą išsamią informaciją pateikė svečiai iš Vilniaus – popiežiaus vizitą organizuojančio komiteto pirmininkas ir jo komanda. Organizacinio komiteto pirmininkas kun. Saulius Rumšas OP susirinkusiesiems pristatė popiežiaus vizito Lietuvoje š. m. rugsėjo mėn. 22 – 23 dienomis programą. Buvo kalbama apie tai, kas vyks susitikimų metu su popiežiumi Vilniuje ir Kaune. Viešnia Toma Bružaitė išsamiai pristatė tvarką kaip bus registruojami piligrimai, kokiu būdu bus galima atvykti į susitikimus, kada ir kur bus priimti atvykusieji. Jaunimo grupėms yra numatyta galimybė nakvynei, kadangi po susitikimo su popiežiumi Vilniaus arkikatedros Bazilikos aikštėje, bus jaunimui skirtas šlovinimo ir liudijimų vakaras. Iš programos pristatymo paaiškėjo, jog popiežius lankysis Aušros Vartuose, melsis prie Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, relikvijų. Lankysis įvairiose, Lietuvos tautai svarbiose vietose. Su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir seminaristais popiežius susitiks Kauno arkikatedroje Bazilikoje po Šv. Mišių Kauno santakoje. Svečiai iš Vilniaus išsamiai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus apie šių metų rudenį vyksiantį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje.

Susirinkimo metu paskelbta žinia, jog š. m. biržėlio mėn. 3 d. – sekmadienį bažnyčiose bei viešose koplyčiose bus daroma rinkliava popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis pakalbėjo apie informacijos, kurioje įvairiais būdais pristatomas popiežiaus vizitas, sklaidą.

Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius Domininkas Lizdenis ir jo žmona Virginija Lizdenienė, kuri yra Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėja, išsamiai pristatė vykdomą veiklą ir pagrindinius principus – ruošti jaunavedžių poras santuokai, palaikyti šeimų gyvenimą ir pagelbėti ištikus krizėms. Vadovai pasidžiaugė programos vykdymo sėkme, klebonų ir dekanatinių šeimos centrų vadovų ir savanorių glaudžiu ir sėkmingu bendradarbiavimu.

                                           

Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius pristatė pasikeitimus šiame šeimos centre. Kunigas aptarė sėkmingai vykdomą porų rengimo santuokai programą, pasidžiaugė naująja pavaduotoja – doc. dr. Vaineta Juškiene, kuri aktyviai įsijungė į šeimos centro darbą.

Konferencijai baigiantis einamuosius vyskupijos reikalus aptarė vyskupas K. Kėvalas. Jis priminė birželio 1 dieną Telšių vyskupijoje būsiančią iškilmę – šv. Justino, Telšių vyskupijos globėjo minėjimą ir tą dieną Telšių vyskupijos katedroje vyksiančias iškilmingas Šv. Mišias. Kunigai pakviesti birželio 20 d. vykti į Trakų Baziliką ir taip, kartu su savo ganytoju, aukoti Šv. Mišias prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, stebuklingojo paveikslo ir taip paminėti šio paveikslo karūnavimo 300 – tąsias metines. Vyskupas taip pat aptarė artėjančių Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programą.

Po konferencijos vyskupas ir dvasininkai sutiko garbius svečius – LR Seimo pirmininką, keletą seimo narių bei Telšių ir kitų miestų merų. Seimo pirmininkas pasveikino susirinkusiuosius, pasidalino savo įžvalgomis apie Lietuvos šimtmečio šventimą ir apie artėjančius Žemaitijos metus, nes kitais metais sukanka 800 metų nuo pirmojo Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose.

                                          

Po konferencijos ir susitikimo Telšių kunigų seminarijoje dvasininkams ir garbiems svečiams buvo surengti pietūs.

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

 

 

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: