į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 7 d. Klaipėdos Universitete vyko kun. dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos“ pristatymas.
Paskelbta: 2018-05-15 15:07:09

 

Kun. dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos“ Ugdymo aspektai pristatymas Klaipėdos universitete

 

Š. m. gegužės 7 d. Klaipėdos universitete vyko kunigo, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos ir Socialinio darbo katedros docento dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos“ Ugdymo aspektai pristatymas. Monografijos pristatymui šauniai vadovavo doc. dr. Vaineta Juškienė.

Šventėje dalyvavo JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos universiteto moksloir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, Telšių vyskupijos dvasininkai, akademinė ir krikščioniškoji bendruomenė.

Pristatydama monografiją doc. dr. Vaineta Juškienė, akcentavo, jog visų recenzentų išvadose pabrėžiamas, monografijos originalumas, konceptuališkumas analizuojant katalikiškąjį religingumą, liaudiškojo pamaldumo praktikas ugdymo aspektu. Visų recezentų mintis tarsi apibendrina monografiją pradedantis Apaštalinio Nuncijaus Pedro Lopez Quintana ganytojiškas žodis, kur rašoma: „Tikiuosi, kad šis darbas padės suprasti, kaip liaudiškasis pamaldumas, skatinnatis nuolat puoselėti religinius jausmus, gali tapti svarbia tikėjimo ugdymo, krikščioniškojo švietimo ir evangelizacijos dalimi“.

JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas pastebėjo, kad „Kun. Saulius ėmėsi didelio iššūkio. Tai drąsus žingsnis, prie kunigiškų pareigų imtis dar kelionės, kai žmogus užsideda atsakomybę, nes mokslo kelionė nori viso žmogaus, jo laiko ir minčių ir neskaičiuoja darbo valandų. Liaudiškasis pamaldumas yra viena iš krikščioniškosios žinios įkūnijimo būdų. Kun. dr. Saulius rado nišą, kur krikščioniškąjį tikėjimą gali ugdyti liaudiškojo pamaldumo tradicija. Tai labai netikėtas atradimas. Mūsų unikalumas, kaip krašto, kaip tautinio mūsų paveldo, tikrai veržiasi į pasaulinio lygio registravimą, kuris gali tapti UNESCO paveldu. Taigi turime gražią simbiozę, tarp mokslo ir tradicijos, tarp ugdymo ir unikalumo. Dėkoju Tau kun. Sauliau, kad ėmeisi tokios drąsios misijos. Manau, kad atveri naują tyrinėjimų sritį Lietuvoje ir padrąsini kitus mokslininkus“.

Monografijos pristatymo metu giedojo Klaipėdos Marijos Taiko Karalienės bažnyčios kantičkinių giesmių giedotojai (vadovas Vidmantas Budreckis).

 

 Gražina Ribokaitė
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: