į pirmą puslapį

Kronika

Jaunimo atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
Paskelbta: 2017-12-07 17:55:44

 2017 m. gruodžio mėn. 2 dieną Telšiuose vyko iš visos vyskupijos atvykusių jaunimo tradicinis atsinaujinimo savaitgalis, rengiantis adventui ir Šventosioms Kalėdoms. Nuo tos dienos ryto Telšių Žemaitės dramos teatro fojė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos foje I a. vyko atvykstančių registracija. Tą dieną į renginį atvyko arti 700 jaunuolių iš įvairių vyskupijos parapijų.

Renginys pradėtas teatrine miniatiūra „Veidas atgręžtas į saulę“, kurią parengė –Vaikų ir jaunimo aktorių trupė „Savi“, režisierė L. Pocevičienė.

Susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius ir Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus. Taip pat sveikinimo žodį tarė Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

Apie palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį kalbėjo ir išsamiai jaunimui šią kilnią asmenybę pristatė viešnia iš Šiluvos – sesuo vienuolė Edita Regina Teresiūtė SJE, susitikimo tema buvo „Pažinkime savo šventuosius“. Liudijimą „Iš gyvenimo patirčių šulinio“ pateikė brolis Pjerkarlo Manzo SDB.

Išsamus ir įtaigus mokymas tema „Kiekvienas kūrybingas žmogus gali sukurti savo sėkmės istoriją“ nuskambėjo iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidento R. Dargio lūpų. Katechezėse „Tikintis žmogus ═ Sėkmingas žmogus“ kalbėjo Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, savo įžvalgomis ta tema dalinosi kan. Andriejus Sabaliauskas.
Susitikimų metu, intarpuose tarp liudijimų ir katechezių, jaunimui Viešpatį padėjo šlovinti šlovinimo grupės - Lietuvos jaunimo dienų choras, vadovaujamas J. Serebrinsko ir Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos šlovintojai, kurių vadovas Vilius Staskevičius.

Jaunimas kartus su vadovais, savanoriais, mokytojais bei kunigais ir klierikais kartu pietavo, o po pietų grupėse vyko edukaciniai – praktiniai užsiėmimai. Jaunimas turėjo galimybę susitikti su įvairiais žmonėmis, pažinti įvairias Telšių miesto erdves bei bažnytines įstaigas.

Pavakarėje Telšių vyskupijos Katedroje vyko Susitaikymo pamaldos, kurioms vadovavo kun. Klemensas Jaraminas, jaunimo išpažinčių klausė Jaunimo Dvasios tėvų tarybos nariai, per šias pamaldas ir vakaro Šv. Mišiose giedojo Lietuvos jaunimo dienų choras, vadovaujamas J. Serebrinsko.

18 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo Jaunimo Dvasios tėvų tarybos nariai ir kiti kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Katedra buvo sausakimša nuo jaunimo ir maldininko itin gausaus būrio.

Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino svarbumą statyti tiltus ir tiesti kelius, kuriant santykį su Dievu ir kitais žmonėmis. Ragino jaunus žmones atsigręžti į Kristų, gyventi su juo ir nuolat atnaujinti ryšį su Juo šių dienų pasaulyje. Tokie susitikimai stiprina jaunimo motyvaciją gyventi tikėjimu ir aktyviai liudyti savo tikėjimą bendraamžių tarpe. Susitikimai, anot vyskupo, persmelkti Kristaus dvasios, augina viltį džiugų pasitikėjimą Viešpačiu.

Po Šv. Mišių buvo išsakyti padėkos žodžiai renginio globėjui – Telšių vyskupijos vyskupui K. Kėvalui, kunigams, katechetams, tikybos mokytojams, dideliam būriui savanorių, Telšių vyskupijos jaunimo centrui, Telšių kunigų seminarijai ir visiems, kurie atvyko, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie gražaus ir prasmingo, jau gilias tradicijas turinčio, jaunimo atsinaujinimo savaitgalio Telšiuose.

Jaunimas skirstėsi po visą dieną trukusių užsiėmimų, maldų, bendravimo į savo namus, į savo parapijas atsinaujinę savo gyvenimo ir tikėjimo kelionėje, o tai sustiprina motyvaciją gyventi su Viešpačiu kasdienybėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: