į pirmą puslapį

Kronika

Pokyčiai Telšių vyskupijos katedroje
Paskelbta: 2017-10-19 20:23:26

Šiltą ir saulėtą 2017 m. spalio 15 dieną – sekmadienį gražioje Telšių vyskupijos Katedroje vyko ypatingi, istoriniai įvykiai. Tą dieną su tikinčiaisiais atsisveikino į Vilnių šios arkivyskupijos arkivyskupo metropolito augziliaru paskirtas, iki šiol ėjęs Telšių vyskupijos Katedros administratoriaus pareigas, vyskupas nominatas kun. Darius Trijonis. Jis tą sekmadienį aukojo 12 val. šv. Mišias ir sausakimšoje tikinčiųjų Katedroje sakė pamokslą. Kalbėjo apie Dievo planą savo gyvenime, dalinosi patirtimis iš kunigiškojo kelio bei apie daugiau nei dvejus metus darbą šioje, gimtojoje parapijoje. Po šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų – iš Telšių, Gargždų, Plikių, Slengių, kur jis yra kunigavęs, parapijų, įvairių įstaigų, organizacijų atstovai sveikino gruodžio 16 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyskupo šventimus gausiantį vyskupą nominatą kunigą Darių Trijonį ir linkėjo gausios Dievo palaimos bei ištvermės sunkiose ir atsakingose naujose pareigose Bažnyčioje.

Po iškilmių ir sveikinimų bendrystės popietė – agapė vyko Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos namuose, kur buvo susirinkęs didelis būrys vyskupo nominato bičiulių.

To paties sekmadienio vakarą 18 val. šv. Mišiose iškilmingai, dalyvaujant Telšių vyskupijos vyskupui Kęstučiui Kėvalui, iki šiol administratoriaus pareigas ėjusysis Katedros raktus ir visą parapijos turtą perdavė naujajam administratoriui – kan. Vygintui Gudeliūnui. Vyskupas K. Kėvalas pamokslo metu analizavo tos dienos Dievo Žodį, gilinosi į Evangeliją ir drąsino gausiai susirinkusius tikinčiuosius nuolat atsiliepti į Viešpaties kvietimą dalyvauti jo puotoje, kad būtume priimti į Dangaus Karalystę. Po šv. Mišių gausiai susirinkusieji sveikino naująjį administratorių ir linkėjo jam gausios Dievo palaimos naujose pareigose.

Naujasis Telšių vyskupijos Katedros administratorius yra kilęs iš Pagėgių parapijos, studijavo ir 2000 m. baigė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, vėliau tęsė studijas Italijoje – Paduvos ir Romos universitetuose. Yra kunigavęs Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje, ėjęs Telšių kunigų seminarijos prefekto ir rektoriaus pareigas, klebonavęs Viešvienuose, o į Telšių atvyko iš Darbėnų parapijos. Dėsto Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, yra Telšių vyskupijos Liturginės komisijos pirmininkas.

Belieka jam palinkėti gražios ir prasmingos tarnystės Telšiuose, vedant tikinčiuosius į išganymą, rūpinantis jų dvasiniais reikalais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: