į pirmą puslapį

Kronika

Telšiuose vyko viktorina „Iš praeities per dabartį į ateitį“
Paskelbta: 2017-05-11 10:05:34

Šiais, Garbingojo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio metais Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui. Jis bus švenčiamas 2017 m. rugpjūčio mėn. 19 – 20 dienomis Varniuose. Artinantis šiam svarbiam ir reikšmingam įvykiui Telšių miesto ir rajono mokyklų tikybos ir istorijos mokytojai bendromis pastangomis suorganizavo labai puikų renginį – viktoriną „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Renginys vyko 2017 m. gegužės mėn. 10 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijoje. Į šią viktoriną atvyko vyresniųjų klasių mokiniai iš: Telšių Vincento Borisevičiaus, „Žemaitės“, Džiugo gimnazijų, taip pat Tryškių Lazdynų Pelėdos, Luokės Vytauto Kleivos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų ir Telšių „Kranto“, „Germanto“ progimnazijų, Telšių „Ateities“ ir „Atžalyno“, Eigirdžių, Kaunatavo, Viešvienų, Žarėnų „Minijos“ pagrindinių mokyklų. Užduotis rengė istorijos ir tikybos mokytojai.

Viktorina, skirta Žemaičių vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejui, pradėta sveikinimais susirinkusiesiems, kuriuos išsakė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir šios gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys. Gražiai, originaliai prisistatė kiekviena atvykusi mokinių komanda. Vėliau komandos išskaidytos ir iš jų sudaryta 10 naujų grupių iš skirtingų mokyklų atstovų. Grupių darbą vertino komisija, sudaryta iš Telšių savivaldybės Švietimo skyriaus atstovų – specialistų Arūno Juškos ir Indros Mileškienės, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elenos Martinkienės ir šios gimnazijos istorijos mokytojos metodininkės Janinos Bucevičės, kuriai pirmininkavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, dėstytojas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

Prasidedant viktorinai Žemaičių vyskupijos istoriją susirinkusiesiems išsamiai pristatė istorikė Janina Bucevičė. Užduotyse atsispindėjo istorinis, teologinis, liturginis, sakraliosios muzikos, pastoracinis, bažnytinės architektūros kontekstas. Užduotys buvo parengtos profesionaliai, įdomiai, šiuolaikiškai. Dalyviai turėjo puikią progą pakrinti savo žinias, atskleisti kūrybingumą bei perspektyvųjį analitinį mąstymą. Patys jaunuoliai buvo parengę ir puikią muzikinę programą, kuri gražiai įsikomponavo į renginį ir praskaidrino dalyvių nuotaiką.

Konkursas – viktorina puikiai atskleidė dalyvių turimas žinias apie Žemaičių vyskupijos istoriją, vyko gražus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp grupių narių ir tokiu būdu šis renginys puikiai įsikomponavo į pasirengimo vyskupijos 600 jubiliejaus šventimo programą.

Renginio pabaigoje organizatoriams, dalyviams, komisijos nariams buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės ir išsakyta padėka pagrindinei viktorinos sumanytojai ir organizatorei Telšių „Žemaitės“ gimnazijos tikybos mokytojai ir Telšių miesto bei rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei Loretai Raudytei. Renginys buvo puikus ir nuotaikingas, o svarbiausia apjungė istorijos ir tikybos mokytojus bei vyresniųjų klasių mokinius iš Telšių miesto ir rajono mokyklų. Visi dalyviai išsiskirstė geros nuotaikos, pagilinę ar pakartoję istorijos ir religines žinias, išmokę komandinio darbo ir taip priartinę istorinius dalykus prie dabarties.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: