į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas (2017-03-20)
Paskelbta: 2017-03-24 11:35:27

2017 m. kovo mėn. 20 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susitikimą pradėjo, visus susirinkusiuosius Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ vardu pasveikino jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, kuris vadovavo ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei.

Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Jis yra Telšių vyskupijos atstovas garbingojo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmės organizaciniame komitete. Rektorius detaliai aptarė šių metų birželio 25 dieną Vilniuje vyksiančią iškilmę, kalbėjo apie organizacinius dalykus, pristatė programą, nuvykimo į iškilmes detales, atsakinėjo į su šia tema iškilusius klausimus. Taip pat buvo analizuojama kaip skleisti žinią apie garbingąjį Dievo Tarną Teofilių Matulionį – organizuoti konferencijas, dalinti paveikslėlius, lankstinukus, bažnyčiose pakabinti būsimojo palaimintojo atvaizdus, apie jį parengti informaciją rajoniniams laikraščiams. Buvo pristatyta kokie bus siuvami arnotai iškilmei, relikvijoriaus projektas, kokia bus metodinė medžiaga bei organizaciniai klausimai, vykstant į Kaišiadorių Katedrą, ten aplankant Dievo Tarną.

Mintimis apie Lietuvos jaunimo dienas, jų organizavimą ir šūkį „Tiesa padarys jus laisvus“, su susirinkusiais dalinosi Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis. Jis kalbėjo apie šių metų birželio 23–25 dienomis Vilniuje vyksiančias jaunimo dienas, į kurias kviečiami iš parapijų jaunimas nuo keturiolikos metų amžiaus. Kunigas išryškino esminius jaunimo dienų elementus – katechezes, teminius užsiėmimus, Švenčiausiojo Sakramento adoracijas, Šventąsias Mišias. Jaunimo centro direktorius kalbėjo ir apie Žemaičių Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose būsimą jaunimo dieną – liepos 8 dieną nuo 16 val. vyksiančius užsiėmimus jaunimui, taip pat aptarė savanorių rengimo programą, kviesdamas klebonus organizuoti iš savo parapijų jaunus žmones atvykti ir rengtis didžiajam Telšių vyskupijos renginiui – rugpjūčio 19–20 dienomis, kada Varniuose bus švenčiamas Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejus.

Baigdamas konferenciją Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius padėkojo kalbėjusiems prelegentams ir priminė, perduodamas negalėjusio susirinkime vyskupo žinią, jog reikia organizuoti Didžiojo Penktadienio dieną Kryžiaus kelią miestų ir miestelių gatvėmis, įjungiant į tokią maldos praktiką ir organizacijų – mokyklų, policijų, priešgaisrinės sistemos, savivaldybių, seniūnijų žmones. Kanauninkas taip pat priminė būtinybę kuo greičiau parengti bažnyčių evakuacijos planus bei strategiją, bažnyčiose ištikus kokiai nors nelaimei. Generalvikaras aptarė ir artėjančių Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų aktualijas.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje Šventųjų Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius. Liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo vargonininkė Dalia Pleškienė. Šventųjų Mišių pradžioje generalvikaras pasveikino visus Juozapus, Juzefas, ne šią dieną Bažnyčia šventė Šv. Juozapo liturginę iškilmę. Sakydamas pamokslą Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas kalbėjo apie Šventąjį Juozapą, jo pavyzdingą gyvenimą ir savybes, kurių pakviesti mokytis yra visi tikintieji.

Po Šventųjų Mišių Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. Darius Trijonis visų kunigų vardu pasveikino Telšių vyskupijos kunigus, turinčius Juozapo vardą.

Po pamaldų tradiciškai Telšių kunigų seminarijoje buvo surengti šventiniai pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: