į pirmą puslapį

Kronika

Gailestingumo jubiliejinių metų durų uždarymas Telšių vyskupijos šventovėse
Paskelbta: 2016-11-15 10:30:39

2016 m. lapkričio 13 dieną, sekmadienį, Telšių vyskupijoje, užbaigiant jubiliejinius Gailestingumo metus, trijose šventovėse iškilmingai buvo uždarytos Gailestingumo metų durys.

Tą dieną prieš 10 val. Šventąsias Mišias prie Telšių vyskupijos Katedros Gailestingumo metų durų susirinko gausus būrys maldininkų, per kurias, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui Jonui Borutai SJ, prieš tai sukalbėję popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Gailestingumo jubiliejaus metų maldą, giedant Gailestingumo jubiliejaus himną, visi pamaldų dalyviai peržengė ir rinkosi į Katedrą. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, liturgijoje patarnavo du diakonai: Donatas Litvinas ir Antanas Budreckas ir Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių vyskupijos Katedros jaunimo choras, vadovaujamas Elenos Žirgulienės ir Živilės Perminaitės.

Iškilmingas jubiliejinių Gailestingumo metų durų išdarymas tą pačią dieną įvyko ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Iškilmingas durų uždarymas abiejuose šiose šventovėse vyko 12 val.

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje jubiliejinių durų uždarymo apeigoms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. Jis vadovavo ir iškilmingoms Šventosioms Mišioms, kurias koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, parapijos vikaras kun. Vidmantas Daugėla, Klaipėdos, Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kun. Virgilijus Poškus. Šventųjų Mišių liturgijai patarnavo diak. Antanas Budreckas ir diak. Donatas Litvinas, seminaristai, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Irenos Taujanienės ir parapijos sumos choras, kurio vadovė vargonininkė Kristina Kondratavičienė.

Jubiliejinių durų uždarymo iškilmingoms apeigoms Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos klebonas kan. Vilius Viktoravičius.

Sakydamas pamokslus Telšių vyskupijos Katedroje ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Gailestingumo metų vaisius, pasidžiaugė per visus metus į Šventoves atvykusiais piligrimais, kurie atvyko ne tik iš Telšių vyskupijos parapijų, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių bei užsienio. Vyskupas ragino gausiai abiejuose šventovėse susirinkusius maldininkus ir toliau siekti tobulumo dvasiniame gyvenime, lankytis atlaiduose ir nuolat laimėti juos sau arba mirusiesiems. Ganytojas ragino kasdien mokytis būti gailestingais savo aplinkoje ir pasibaigus Gailestingumo metams, ir nuolat rūpintis amžinuoju gyvenimu, taip formuojant savo gyvenimą, nukreiptą į Dievą ir vykdant jo valią.
Pamaldų pabaigoje vyskupas priminė, jog Gailestingumo metų pradžioje atvertų ir lapkričio 13 dieną iškilmingai uždarytų jubiliejinių durų užvėrimas nereiškia, jog šventovės ir Dievo malonės tapo nepasiekiamos. Ganytojas ir toliau kvietė lankytis Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, Telšių vyskupijos Katedroje bei Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje ir ten nuolat atsinaujinti tikėjimo kelyje bei gauti reikalingų malonių, laimint ir atlaidus. Vyskupas ypač išryškino, jog pagrindinė Telšių vyskupijos šventovė – Žemaičių Kalvarijos Bazilika visada atvira maldininkams ir ji yra tarytum budinti malonių gavimo vieta ištisus metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: