į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose
Paskelbta: 2016-09-27 19:10:33

Šiais metais sukanka 150 metų nuo vyskupo Justino Staugaičio – vieno ryškiausių Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikėjų. Renginiai, skirti šios asmenybės paminėjimui jau įvyko ir vis dar vyks ne tik įvairiose vietose, susijusiose su iškiliąja asmenybe, bet ir už Lietuvos ribų. Toks renginys įvyko 2016 m. rugsėjo 23 dieną Seinuose, Lenkijoje. Būsimasis vyskupas Justinas Staugaitis čia studijavo tuometinėje Seinų kunigų seminarijoje 1885–1890 metais. Vėliau kunigavo šios vyskupijos įvairiose parapijose, dirbo vikaru ir Varšuvoje. Rugsėjo 23 dienos rytą į buvusius Seinų kunigų seminarijos rūmus, esančius šalia senosios Seinų vyskupijos buvusios Katedros – Bazilikos, rinkosi gausus būrys konferencijos – parodos atidarymo dalyvių. Nuotraukų, dokumentų kopijų, atspindinčių Just. Staugaičio gyvenimą ir veiklą, parodą surengė LR Seimo grupės, besirūpinančios šios iškilios asmenybės paminėjimu, nariai ir atstovai. Seinuose vykusioje konferencijoje dalyvavo vietinių lietuvių bendruomenės nariai, LR Seimo narių grupė, vadovaujama Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Raimundo Paliuko, Seinų ir Punsko parapijų kunigai, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič ir darbuotojai, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, lietuvių mokyklos „Žiburys“ vyresnieji moksleiviai bei jų mokytojai, vyskupo Just. Staugaičio giminaičiai.

Konferencija pradėta sveikinimo kalbomis ir bendra malda. Į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Respublikos konsulato vadovai, LR Seimo grupės atstovai, Telšių vyskupijos vyskupas, Seinų Bazilikos rektorius, vadovavęs visų bendrai maldai, joje prisimenant ir garbųjį vyskupą. Sveikinusieji pasidžiaugė bendru darbu: Konsulato, Seinų parapijos, Lietuvių draugijos, LR Seimo, kurių dėka surengta ši paroda ir konferencija.

Konferencijoje pranešimuose buvo nagrinėjama vyskupo, Vasario 16-osios akto signataro, moderniosios Lietuvos valstybės kūrėjo veikla ir nuveikti didžiuliai darbai. Pranešimuose buvo nagrinėjamas vyskupo Just. Staugaičio studijų Seinuose laikotarpis, jo politinė veikla, taip pat aptartas jo vyskupavimas Telšių vyskupijoje, jo nuveikti milžiniški darbai.
Po konferencijos svečiai iš Lietuvos bei kiti dalyviai apžiūrėjo parodą ir senuosius Seinų kunigų seminarijos rūmus – buvusį dominikonų vienuolyną. Kartu priminta kita svarbi data - šiais metais sukanka 190 metų nuo Seinų kunigų seminarijos įkūrimo. Taip pat buvo lankytasi Seinų Bazilikoje, pasimelsta prie stebuklingosios Seinų Dievo Motinos Švč. Trejybės statulos, kuri yra vainikuota popiežiaus pašventintomis karūnomis. Buvo meldžiamasi ir prie poeto, Seinų vyskupo Antano Baranausko, kuris palaidotas vienoje iš Bazilikos koplyčių, kapo.

Konferencijos dalyviai taip pat pietavo LR Konsulate, kartu pietavo ir vietinė civilinė valdžia – apskrities viršininkas, miesto burmistras, Seinų muziejau direktorius, Lietuvių draugijos pirmininkė bei atstovai. Pietų metu buvo išsakyta daug gražių žodžių apie lietuvių ir lenkų bendradarbiavimą Lenkijoje, pasidžiaugta nuveiktais darbais, išakytos padėkos už gražių santykių kūrimą bei pristatyti gražūs planai ateičiai. Visiems parodos – konferencijos apie vyskupą Just. Staugaitį rengėjams ir dalyviams padėkojo šio vyskupo giminaičiai.

Po renginio ir gražaus pabendravimo pietų metu svečiai iš Lietuvos turėjo puikią galimybę aplankyti Seinuose esančią lietuvių mokyklą „Žiburys“. Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ mokykloje susitiko su ten dirbančiais mokytojais ir besimokančiais mokiniais, svečiams buvo parodyta graži mokinių surengta programėle. Konferencijos dalyviai iš Lietuvos taip pat buvo svetingai priimti ir lietuviškoje parapijoje Punske.

Prasminga šiais metais minėti šią iškilią asmenybę ir pristatyti ją šiuolaikinei visuomenei. Tokie minėjimai konferencijos dar vyks Marijampolėje, Telšiuose lapkričio 18 dieną bei LR Seime. Iš praeities didvyrių ir ryškių asmenybių, tokių kaip vyskupas Justinas Staugaitis, semkimės sau stiprybės kuriant dabartį ir ateitį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: