į pirmą puslapį

Kronika

Iškilmingai pradėti Telšių kunigų seminarijos naujieji mokslo metai
Paskelbta: 2016-09-05 12:47:30

2016 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko tradiciniai kasmėnesiniai Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, atlaidai. Kartu su Skuodo dekanato ir iš kitų vietų atvykusiais piligrimais atlaidus ir Naujųjų Mokslo metų pradžią šventė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei seminaristai.

Prieš pagrindines 12 val. Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijoje esančio Propedeutinio kurso patalpose vyko Telšių kunigų seminarijos dėstytojų posėdis, kurio metu, posėdžiui vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ buvo apsvarstyta daug svarbių ir aktualių klausimų, iškilusių pradedant naujuosius Telšių kunigų seminarijos studijų metus.

12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. Prieš Šv. Mišias seminaristai, seminarijos dėstytojai ir Skuodo dekanato parapijų kunigai žengė per Bazilikos Gailestingumo duris, meldėsi Gailestingumo jubiliejinių metų malda. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė. Kartu su Telšių vyskupijos vyskupu koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, studijų prefektas, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos kelbonas kan. Vladas Gedgaudas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Skuodo dekanato dekanas kun. Saulius Damašius, kiti dekanato kunigai ir seminarijos dėstytojai.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ pasveikino susirinkusius maldininkus, studijų metus pardedančius studentus bei jų dėstytojus ir pakvietė melstis už visus pašauktuosius kunigystei, kad jie atsilieptų į Viešpaties kvietimą ir jo padedami gerai pasiruoštų kunigystės tarnystei Telšių kunigų seminarijoje.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas kalbėjo apie naujuosius mokslo metus, kaip jaunimas po vasaros grįžta į mokyklas, kolegijas, universitetus ir siekia žemiško, tikrai reikalingo ir svarbaus mokslo ir žinių. Marijos šventovėje susirinkusieji pakviesti būti mokiniais – Marijos mokykloje. Ji moko kaip reikia gyventi žiūrint į Kristų, nes ji geriausiai jį pažinojo ir tobuliausiai juo sekė. Per Rožinio maldą, Marijos gyvenimo apmąstymą esame mokomi priartėti prie Kristaus ir būti gerais jo mokiniais bei sekėjais. Vyskupas ragino visus nuolat žvelgti į Mariją ir būti uoliais Jos mokyklos mokiniais visu savom, Dievui ištikimu gyvenimu.

Po pamokslo visi Telšių kunigų seminarijos dėstytojai atliko Tikėjimo išpažinimą, o po pamaldų Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, kunigai padėjo apmąstyti Kristaus kančią, sakydami pamokslus. Ir Šv. Mišiose ir Kryžiaus kelyje buvo meldžiamasi už Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų bendruomenę – vadovybę, dėstytojus bei studentus ir taip pat už naujus pašaukimus.

Telšių kunigų seminarija atkurta 1989 m., taigi šiemet – dvidešimt septintieji mokslo metai, kuriuos pradeda 11 studentų – du Propedeutiniame kurse Žemaičių Kalvarijoje ir devyni pačioje kunigų seminarijoje.

Telaimina Viešpats Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kurioje bręsta ir formuojasi jaunoji kunigų karta ne vien tik Telšių vyskupijai!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: