į pirmą puslapį

Kronika

Pašventinta Žemaičių Krikšto jubiliejui skirta atminimo lenta
Paskelbta: 2016-07-26 12:28:38

2016 m. liepos 23 dieną Telšiuose visą dieną vyko renginiai, skirti Durpės mūšio paminėjimui. Tą dieną Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo svečias iš Panevėžio, Telšių miesto ir rajono garbės pilietis, Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Šv. Mišiose dalyvavo Telšių miesto ir rajono savivaldybės vadovai, LR Seimo narių, žymių politikų bei gausus būrys tikinčiųjų ir svečių. Sakydamas pamokslą vyskupas ragino visus nuolat gyventi puoselėjant vertybes ir nepaliauti melstis už taiką pasaulyje.

Po Šv. Mišių vyskupas emeritas J. Kauneckas pašventino Žemaičių Krikšto šešių šimtų metų jubiliejui paminėti skirtą atminimo lentą, kuri apie šį jubiliejų primins visiems, atvykstantiems į Telšių vyskupijos Katedrą, kadangi ji pritvirtinta prie didžiųjų Katedros šventoriaus vartų. Lentos atsiradimo autorius ir idėjos įgyvendintojas – architektas prof. Algirdas Žebrauskas, fundatoriai – verslininkai Stanislovas ir Elena Jurkai. Tą pačią dieną vyskupas J. Kauneckas pašventino to paties autoriaus ir tų pačių fundatorių paramos dėka Telšiuose sukurtą ir pastatytą, Durpės mūšiui, įvykusiam 1260 metais, paminėti skirtą paminklą. Ta pačia proga, šiais metais Telšiams esant Lietuvos kultūros sostine, visą dieną vyko įvairūs kultūriniai renginiai ir koncertai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: