į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos
Paskelbta: 2016-07-26 12:27:48

2016 m. liepos 18–20 dienomis Telšiuose vyko trijų dienų Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos, kurias vedė Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Doveika. Rekolekcijų vedėjas su dvasininkais visas tris dienas gvildeno svarbias ir aktualias temas, kalbėjo apie kunigo misiją Bažnyčioje bei visuomenėje, dalinosi savo asmenine patirtimi, vadovavo Švč. Sakramento adoracijoms, sakė pamokslus Šv. Mišių metu. Paskutinę rekolekcijų dieną Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė ketverius metus buvęs Telšių vyskupijos vyskupo augziliaru, Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jis pasidalino įžvalgomis iš tos dienos Dievo Žodžio skaitinių ir pasidžiaugė Telšių vyskupijoje ketverius metus kaip vyskupo trukusiais tarnystės metais, patirtimi, bendryste su kunigais bei tikinčiaisiais.

Po Šv. Mišių padėkos žodį rekolekcijų vedėjui tarė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o Telšių vyskupijos kunigų vardu už drauge praleistus metus ir bendrystę naujajam Panevėžio vyskupijos vyskupui padėkojo, užėmus Panevėžio vyskupijos vyskupo sostą sveikino ir atminimui Rūpintojėlį įteikė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius.

Po pamaldų ir užbaigtų rekolekcijų buvo pietaujama Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: