į pirmą puslapį

Kronika

Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete
Paskelbta: 2016-01-29 11:26:23

Kaip įprasta sausio 18–25 dienomis buvo meldžiamas už krikščionių vienybę. Telšių vyskupijoje, Klaipėdoje vyko ne vienas renginys – pamaldos, kurių metu įvairių krikščioniškų konfesijų dvasininkai ir tikintieji rinkosi į ekumenines pamaldas, kartu giedojo, gilinosi į Dievo Žodį, klausėsi dvasininkų sakomų pamokslų, išgyveno bendrystę agapės metu.

2016 m. sausio 25 dieną Klaipėdos universiteto koplyčioje vyko ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvavo akademinė bendruomenės atstovai: universiteto dėstytojai, studentai, krikščioniškų konfesijų dvasininkai. Tą dieną 12 val. vykstančioms pamaldoms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupai Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Klaipėdos Evangelikų Liuteronų parapijos klebonas kun. Reinholdas Moras, Klaipėdos Katalikų Bažnyčios kunigai mons. prof. Arvydas Ramonas, kan. doc. Vladas Gedgaudas, kiti dvasininkai ir akademinės bendruomenės nariai. Pamaldų metu buvo išsakyti sveikinimai, pasidžiaugta gražiu ir prasmingu susitikimu pamaldose, giedamos giesmės, skaitomas Šventasis Raštas. Tiek Evangelikų Liuteronų vyskupas, tiek ir Telšių vyskupijos ganytojai, dalindamiesi įžvalgomis išryškino vienybės svarbą, nes, anot kalbėjusių, šių dienų pasaulyje labai svarbu išlaikyti aiškias pozicijas, vedančias į vertybių puoselėjimą, kartu ieškoti išeities iš sudėtingų, visuomenėje vykstančių procesų. Kritaus Evangelija visus apjungia ir kviečia sutarti tarpusavyje, kad tikėjimo šviesa būtų paskleista pasaulyje.

Po pamaldų vyko gražus ir nuoširdus pabendravimas bendrai surengtoje agapėje. Tokie gražūs ir prasmingi susitikimai maldų už krikščionių vienybę savaitėje veda į dvasinę bendrystę ir padeda geriau suvokti Kristaus paskelbtąją Gerąją Naujieną.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: