į pirmą puslapį

Kronika

Svarbesni kunigų paskyrimai 2015 m. Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2015-09-30 16:35:44

1. Kun. Mindaugas Stonys paskirtas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru.

2. Kun. Evaldas Darulis OFM paskirtas Klaipėdos Universitetinės ligoninės Onkologijos skyriaus kapelionu.

3. Ap. Prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas atleistas iš vyskupo vikaro kurijos reikalams pareigų, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

4. Kan. Remigijus Saunorius paskirtas Telšių vyskupo vikaru kurijos reikalams, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

5. Kun. Česlovas Degutis atleistas iš Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos rezidentu.

6. Kan. Jonas Petrauskis atleistas iš Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus senosios katedros ir Varnių Šv. Aleksandro parapijų laikinojo administratoriaus pareigų ir paskirtas Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus senosios katedros rezidentu.

7. Kan. Domas Gatautas atleistas iš prie vyskupijos Katedros besiglaudžiančios Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus senosios katedros ir Varnių Šv. Aleksandro parapijų klebonu.

8. Kun. Darius Trijonis paskirtas prie vyskupijos Katedros besiglaudžiančios Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos studijų prefekto padėjėju ir šios seminarijos dėstytoju.

9. Kan. Vladas Gedgaudas atleistas nuo įpareigojimo aptarnauti Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapiją, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

10. Kan. Viktoras Ačas pačiam prašant atleistas iš Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir paskirtas Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu ir Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoju.

11. Kun. Ramūnas Norkus paskirtas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi.

12. Kan. Andriejus Sabaliauskas paskirtas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos studijų prefekto padėjėju, seminarijos dėstytoju, Telšių vyskupijos licėjaus direktoriumi bei ekskursijų vadovu Telšių vyskupijoje, ypač Žemaičių Kalvarijoje.

13. Kan. Alvydas Bridikis atleistas iš Tauragės dekanato dekano bei Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir paskirtas šios parapijos administratoriumi.

14. Kun. Gintaras Lengvinas atleistas iš Tauragės dekanato vicedekano pareigų ir paskirtas šio dekanato dekanu, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

15. Kan. Zenonas Degutis atleistas iš Mažeikių dekanato dekano bei Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono pareigų ir paskirtas šios parapijos administratoriumi.

16. Kun. Modestas Ramanauskas atleistas iš Mažeikių dekanato vicedekano pareigų ir paskirtas šio dekanato dekanu.

17. Kan. Algis Genutis atleistas iš Šilalės dekanato dekano pareigų, paliekant eiti visas kitas turėtas pareigas.

18. Kun. Narsutis Petrikas paskirtas Šilalės dekanato dekanu, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

19. Kun. Stasys Toleikis atleistas iš Šilutės dekanato dekano pareigų, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

20. Kun. Vytautas Gedvainis paskirtas Šilutės dekanato dekanu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

21. Kan. Jonas Ačas paskirtas VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos Direktoriumi, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

22. Kun. Antanas Šimkus paskirtas aptarnauti koplyčią Agluonėnuose, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

23. Kun. Andrius Vaitkevičius paskirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos rezidentu, Telšių vyskupijos šeimos centrų, esančių Klaipėdos mieste, vadovu, Telšių vyskupijos Šeimos centro, esančio Žemaičių Kalvarijoje, vicedirektoriumi bei Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoju.

24. Kun. Donatas Liutikas išleistas studijoms Romoje, Laterano universitete, atostogų metu paliekant eiti Telšių vyskupijos kurijos sekretoriaus pareigas.

25. Kun. Viktoras Dirvonskis atleistas iš Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos prefekto pareigų ir išleistas tęsti Bažnyčios istorijos studijas Romoje, Šv. Kryžiaus universitete.

26. Diakonai Vidmantas Daugėla ir Gediminas Paulius paskirti pastoracinei praktikai į Telšių vyskupijos kuriją, įpareigojant tęsti studijas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje ir ruoštis kunigystei.

27. Diak. Rolandas Kazlauskas paskirtas pastoracinei praktikai į Klaipėdos Šv. Kazimiero parapiją, įpareigojant tęsti studijas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje ir ruoštis kunigystei.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: