į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos (2015-07-13–15)
Paskelbta: 2015-07-17 11:48:53

2015 m. liepos 13–15 dienomis Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkams skirtos trijų dienų rekolekcijos, kurias vedė mons. dr. Visvaldas Kulbokas, atvykęs iš Vatikano. Jis dirba Vatikano valstybės sekretoriate. Rekolekcijų metu susirinkę dvasininkai kartu meldėsi, klausėsi vedėjo konferencijų, adoravo Švč. Sakramentą, aukojo Šv. Mišias. Rekolekcijas vedantysis Monsinjoras, remdamasis Bažnyčios Tėvais, analizavo kunigiškojo pašaukimo esmę, kunigo Bažnyčioje ir visuomenėje uždavinius. Rekolekcijų vedėjas kalbėjo apie maldos svarbą kunigui ir išryškino svarbiausią aspektą – malda yra pokalbis su Dievu, kuris mus girdi, nes yra gyvasis Dievas. Taip pat labai svarbu būti aktyviais Šv. Rašto įvykių dalyviais, pasitelkiant mąstymą ir vaizduotę. Kunigas šių dienų pasaulyje yra pašauktas tapti liudytoju, jog Jėzus Kristus yra priskėlimo ir amžinojo gyvenimo viltis ir garantas. Svarbiausia maldoje, kad Dievas išklausytų, pasigailėtų, o mes neteistume kitų. Labai svarbu suvokti, jog Jėzaus šviesa galingesnė už mirtį. Dar vienas svarbus aspektas – santykis su kitais, su kunigais, su tikinčiaisiais. Iš santykio su Dievu ir tikėjimo bendrakeleiviais kyla pasitikėjimas ir ramybė, nelieka įvairių baimių, kurios trukdo pilnaverčiam dvasiniam gyvenimui. Tikėjimą reikia gaivinti ir nuolat auginti. Mes pašaukti būti Jėzaus draugais, o to santykio pasekoje vadovauti, būti arenoje ir kovoti už tiesą ir amžinąjį gyvenimą. Kunigas pašauktas būti budriu, gudriu, išmintingu, drąsiu Kristaus kariu. Dvasininkai pašaukti rūpintis gyvosios Bažnyčios statyba – siekti pagrindinio tikslo panaudojant visas jėgas eiti link Dievo. Puolimai, kuriuos patiriame nėra pražūtis, jei grūdina, kad galėtume išmokti nekenkti sau patiems. Pagrindinė kliūtis, neleidžianti tobulėti – mes patys sau. Kunigui labai svarbu naudoti įvairias priemones – askezę, dvasines pratybas, atgailos sakramento praktika, asmeninė malda, intelektualinis ugdymasis. Labai svarbu būti kantriu ir ištikimu, o to reikia nuolat melsti iš Viešpaties.

Pirmąją rekolekcijų dieną, t. y. liepos 13 – ąją, Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ vadovaujant, jo augziliarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM ir didžiajai daugumai Telšių vyskupijos kunigų koncelebruojant Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos laidotuvių Šv. Mišios už Telšių miesto ir rajono merą Vytautą Kleivą. Antrą kadenciją mero pareigas ėję Vytautas Kleiva mirė staiga, darbo metu, prieš dieną sudalyvavęs Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, meldęsis Šv. Mišiose. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie būtinybę nuolat būti pasiruošusiems išėjimui į amžinybę, nes žmogui neduota žinoti nei dienos, nei valandos. Tikėjimo praktika yra pagalba žmogui gerai pasirengti amžinajam gyvenimui. To turi mokytis kiekvienas visą gyvenimą.

Paskutinę rekolekcijų dieną, po Šv. Mišių padėkos žodį rekolekcijų vedėjui tarė ir atminimo dovaną visų rekolekcijose dalyvavusiųjų vardu įteikė vyskupas J. Boruta SJ. Po pamaldų tą dieną buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros Kriptoje. Meldžiamasi buvo ir už kitus, amžinybėn iškeliavusius Telšių vyskupijos ganytojus.

Per visas tris rekolekcijų dienas, vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupo augziliarui vyskupui L. Vodopjanovui OFM kasdieną kartu meldėsi, kalbėdami Liturginių valandų Rytmetinę ir Dieninę, klausėsi konferencijų, adoravo Švč. Sakramentą, koncelebravo Šv. Mišias, jiems jose pamokslavo rekolekcijų vedėjas, kasdien analizuodamas Šv. Rašto skaitinius. Po pamaldų visi dvasininkai kasdien drauge pietaudavo.

Kitas visų Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas įvyks š. m. rugpjūčio 18 dieną Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: