į pirmą puslapį

Kronika

Tradicinė Telšių vyskupijos ministrantų stovykla vyko Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2015-06-22 16:06:19

2015 m. birželio 15–18 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko tradicinė vasaros stovykla, skirta 10–13-kos metų amžiaus Šv. Mišių patarnautojams iš Telšių vyskupijos parapijų. Šių metų ministrantų stovyklos tema buvo: „Pašaukei mane“ – Svajoti, keliauti, mylėti, dėkoti“. Stovykloje dalyvavo 20 ministrantų, o ją rengė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija kartu su Telšių vyskupijos Jaunimo centru. Per 3 stovyklos dienas ministrantai, vadovaujami Telšių kunigų seminarijos vadovų ir seminaristų turėjo daug ir įvairių itin įdomių ir naudingų užsiėmimų: mokėsi liturgijos, susipažino su liturginiais rūbai bei reikmenimis, mokėsi skaityti Dievo Žodį per Šv. Mišias, giedoti, kartu melstis. Keliavo po Žemaitiją – aplankė nemažai svarbių ir įdomių bei sakralių vietų. Lankėsi Plungėje, kur aplankė grafų Oginskių dvaro rūmus, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, Beržoro (Plungės rajone) keturiolikos stočių – koplytėlių Kryžių Kelią, keliavo po Žemaitijos nacionalinį parką. Vakarais kartu Šv. Mišių metu meldėsi, o po jų ir susitiko su Telšių vyskupijos vyskupu Jonu Boruta SJ ir jo augziliaru vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Dienomis turėjo teminius užsiėmimus – dailės, giedojimo, orientacinių žaidimų būreliuose. Vieną vakarą lankydami Žemaičių Kalvarijos Kryžių Kelio – Kalnų koplyčias ėjo giedodami Kalnų giesmes, kartu kaip simbolį žmogaus ir Dievo santykio nešdamiesi kopėčias – būtent priminimas, jog žmogus pakviestas kopti per visą savo gyvenimą link Dievo.

Jaunieji ministrantai, klausydamiesi vyskupų ir kunigų pamokslų, bendraudami su seminaristais, atlikdami įvairias užduotis, kartu melsdamiesi, žaisdami žaidimus, bendraudami tarpusavy turėjo puikų ir prasmingą laiką stovykloje. Ši praktika ugdo ministrantų bendrystę ir gražų tarpusavio ryšį, atliekant prasmingą ir svarbią Šv. Mišių patarnavimo tarnystę įvairiose Telšių vyskupijos parapijose.

Vyresniojo amžiaus ministrantų stovykla šiais metais vyks taip pat Žemaičių Kalvarijoje liepos mėnesį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: