į pirmą puslapį

Kronika

Birželio 1 d. – dangiškojo Telšių vyskupijos globėjo šv. kankinio Justino minėjimas
Paskelbta: 2015-06-03 20:48:12

2015 m. birželio 1 dieną visuotiniame Katalikų Bažnyčios kalendoriuje minimas šv. kankinys Justinas, kuris yra dangiškasis Telšių vyskupijos globėjas.

Tą dieną Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos katedros kanauninkų kapitulos ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės kolegijinės kapitulos kanauninkai, Telšių kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kurijos darbuotojai, parapijų kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Vyskupas Šv. Mišių pradžioje kalbėjo apie šv. Justino asmenybę, jo gilų tikėjimą, kankinystę ir paliktą, Bažnyčiai labai svarbų mokymą. Pamokslo metu Telšių vyskupijos ganytojas analizavo šv. Justino mokymą apie Eucharistiją. Jis pabrėžė, jog šventasis filosofas kankinys labai nuodugniai išaiškino Šv. Mišių tikinčiojo gyvenime svarbą, kalbėjo apie Kristaus pasilikimo Eucharistinėje Duonoje dovaną. Ragino visus šv. Justino pavyzdžiu ypač branginti Šv. Mišias ir Eucharistiją. Šv. Mišių metu taip pat buvo meldžiamasi už į amžinybę išėjusį garsųjį vitražistą, profesorių Algirdą Dovydėną. Po Šv. Mišių Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ vadovavo maldai už Telšių vyskupiją prie šv. Justino altoriaus, esančio Katedros antrajame aukšte.

Šv. Justinai užtark pas Viešpatį mus ir Telšių vyskupiją!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: