į pirmą puslapį

Kronika

Trys Telšių kunigų seminarijos klierikai pašventinti diakonais (2015-05-30)
Paskelbta: 2015-06-03 20:43:51

2015 m. gegužės 30 dieną, Švč. Trejybės iškilmės išvakarėse, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami tituliniai Švč. M. Marijos Apsilankymo pas šv. Elzbietą atlaidai. 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Žemaičių Kalvarijos Šventovės kanauninkų kapitulos kanauninkai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunimo ir sumos chorai, vadovaujami vargonininkės Kristinos Kondratavičienės ir mokytojos Irenos Taujanienės. Šv. Mišių metu trys Telšių kunigų seminarijos klierikai Gediminas Paulius, iš Tūbinių, Vidmantas Daugėla iš Šačių, Rolandas Kazlauskas iš Šilutės parapijų, vyskupo J. Borutos SJ buvo pašventinti diakonais. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie diakono tarnystės Bažnyčioje prigimtį ir svarbumą. Pamokslininkas išryškino diakonų tarnavimo pobūdį – skelbti Dievo Žodį pasauliui, rūpintis vargšais, nuolankiai ir nuoširdžiai rūpintis žmonėmis vykdant savo tarnystę prie Viešpaties altoriaus bei bendruomenėse. Vyskupas kvietė savo tarnystei semtis jėgų iš Dievo artumo ir maldos bei pasitikėjimo Kristumi.

Šv. Mišių pabaigoje naujuosius diakonus pasveikino Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pabrėžė viską atsakingai ir pavyzdingai daryti čia ir dabar ir taip dėti pastangas tobulinat save bei siekiant kunigystės. Diakonas pakviestas uoliai vykdyti jam patikėtą tarnystę ir ryžtingai eiti šventumo keliu, tos dvasios nepritrūkti ir linkėjo vyskupas.

Po iškilmių Bazilikoje Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose kartu su naujaisiais diakonais bei jų artimaisiais vyko šventiniai pietūs, sveikinti pašventintieji.

 Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: