į pirmą puslapį

Kronika

Sutvirtinimo malonės triumfas
Paskelbta: 2024-06-24 18:40:45

2023-2024 mokslo metais Telšių vyskupijos parapijose Sutvirtinimo sakramentui rengėsi per 2800 jaunuolių ir suaugusiųjų. 2024 m. sausio pradžioje buvo teikiamas Sutvirtinimas suaugusiesiems, tačiau nuo gegužės 1 d. beveik kiekvieną dieną Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankė dekanatus bei parapijas ir suteikė Sutvirtino sakramentą. Tarp sutvirtinamųjų daugiausia buvo jaunuolių, tačiau kasmet daugėja Sutvirtinimui besiruošiančių suaugusiųjų.

Priėmę Sutvirtinimo sakramentą tikintieji yra pilnateisiai Bažnyčios nariai, gebantys kitiems būti Krikšto arba Sutvirtinimo tėvais, galintys priimti Santuokos sakramentą arba pasirinkti kunigystės bei pašvęstojo gyvenimo kelią.

Dėl didelio sutvirtinamųjų skaičiaus kai kuriose parapijose Sutvirtinimas buvo teikiamas du arba tris kartus. Per tą laiką ganytojas aplankė 44 parapijas ir 53 kartus teikė Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtintuosius vyskupas kvietė atrasti savo vietą Bažnyčioje pasirenkant tarnystės prie altoriaus, chore, karitas arba kitoje maldos grupėje kelią. Viešpats telaimina visus sutvirtintuosius ir jų dvasinius palydėtojus!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: