į pirmą puslapį

Kronika

Kunigai gilinosi į Atgailos teologiją
Paskelbta: 2024-06-19 22:30:40

2024 m. birželio 19 d. įvyko Telšių vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo susitikimas, prasidėjęs Valandų liturgijos malda. Pagrindinį pranešimą apie Atgailos sakramentą pateikė kun. dr. Ramūnas Norkus, prieš pusę metų išklausęs Apaštališkosios Penitenciarijos Vatikane kursą ta tema. Prelegentui teko nelengva užduotis – per valandą pristatyti keletą dienų vykusių mokymų pagrindines mintis.

Visi esame pašaukti į šventumą, tačiau mūsų šventumas – tai dalyvavimas Dievo gyvenime. Vienas svarbiausių išganymo ženklų yra vanduo, nes, anot Bažnyčios tėvų, išganymą teikia Krikšto vanduo, o suklydusius sugrąžina į šventumo kelią atgailos ašaros. Konfesarijus yra kartu gydytojas ir teisėjas, kuris Dievo vardu atleidžia bausmę. Atleidimo vieta negali virsti egzekucijos vieta. Per Atgailos sakramentą vyksta ir dvasinis vadovavimas, kuris padeda atpažinti Dievo veikimo ženklus konkrečioje gyvenimo situacijoje ir padeda augti pagal Šventosios Dvasios vedimą. Kartais konfesarijaus klausimas penitentui – „ką tu gero padarei per tą laiką dėl Dievo?“ – padeda giliau suvokti dvasinio augimo kelią. Geras konfesarijus yra pirmiausia geras penitentas. Svarbu, kad konfesarijus būtų panašus į tėvą, laukiantį sūnaus palaidūno. Laukimas klausykloje (net ir jei nėra bažnyčioje daug žmonių) yra svarbi konfesarijaus savybė. Sudėtinga toje parapijoje, kurioje penitentai būriuojasi prie klausyklos laukdami konfesarijaus...

Prelegentas apžvelgė ir išpažintyje sutinkamus sunkumus, kylančius iš skrupulingumo, depresijos bei liguisto kaltės jausmo. Išpažintyje vyksta ir svarbių moralinių problemų sprendimas. Kun. R. Norkus priminė apie Apaštalų Sostui rezervuotų nuodėmių atleidimą bei atsakė į pateiktus kunigų klausimus.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius supažindino su artėjančių atlaidų Žemaičių Kalvarijoje aktualijomis ir paragino kunigus būti kantriais klausyklose laukiant penitentų. Ganytojas pasidžiaugė, kad su bazilikos koleginės kapitulos nariais pavyko suderinti Žemaičių Kalvarijos bazilikos simboliką ir ženklus, kurie bus pristatyti didžiųjų atlaidų metu.

Dvasininkai diskutavo apie aprangos kodo bažnyčiose įvedimą, kaip tai yra kitose gilesnę krikščionišką tradiciją turinčiose kraštuose. Susitikimo metu buvo pristatyti aprangos kodo bažnyčiose, muziejuose bei kitose kultūrinėse įstaigose reikalavimai anglakalbiuose kraštuose bei Italijoje. Kunigai vieningai nusprendė supažindinti tikinčiuosius su krikščioniškose kraštuose įprasta praktika, o VšĮ „Katedros knygynas“ pasiūlė įsigyti aprangos kodo nuorodų. Artimiausiu laiku tai bus galima padaryti ir internetu (https://katedrosknygynas.lt).

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: