į pirmą puslapį

Kronika

Telšiuose pristatyta popiežiaus žinia kunigams
Paskelbta: 2024-05-24 09:58:34

2024 m. gegužės 23 d. Telšiuose vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Pagrindinis kalbėtojas – Lietuvos atstovas tarptautiniame sinodiniame renginyje Klebonai sinodui kun. dr. Gediminas Jankūnas. Balandžio 28 – gegužės 2 d. Sakrofane (prie Romos) vykęs susitikimas sukvietė įvairių šalių kunigus į sinodinius pašnekesius. Kun. G. Jankūnas išsakė įdomią mintį, kodėl misijų kraštuose Bažnyčia atrodo gyvybingesnė, negu ilgą krikščionišką tradiciją turinčiuose kraštuose. Misijų kraštuose perimtas Vatikano II susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios modelis, kuriame aktyvų vaidmenį atlieka pasauliečiai. Senos krikščioniškos kultūros kraštuose Vatikano II susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios modelis „konkuravo“ su tradicinėmis struktūromis, todėl Evangelijos skelbimas nedavė lauktų rezultatų.

Sinodiniame kunigų susitikime buvo suformuota septyniolika grupių, kurios diskutavo naudodamos Pokalbio Dvasioje metodą. Prelegentas pasidalino savo asmenine patirtimi, leidžiančia išklausyti kitą ir pateikti savo įžvalgas. Sinodiškumas Bažnyčioje nėra dar vienas „projektas“ tarp daugelio kitų, bet Bažnyčios gyvavimo būdas pasaulyje.

Kun. Gediminas pristatė pop. Pranciškaus Laišką klebonams, pakomentavo kai kurias laiško vietas ir atsakė į kunigų klausimus. Diskusija apie išgirstus dalykus tęsėsi ir pertraukos metu.

Antrojoje susitikimo dalyje buvo pasveikinta tą dieną gimtadienį švenčianti vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė. Šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis paskelbė apie planuojamus savanorių mokymus ir apžvelgė kitas aktualijas. „Magnificat leidiniai“ leidyklos atstovė pristatė naujausius leidinius.

Generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius supažindino dvasininkus su artėjančiais eiliniais Jubiliejiniais metais (2025) ir pateikė kai kuriuos pasiūlymus.

Vysk. Algirdas Jurevičius atkreipė dėmesį į kai kuriuos disciplinarinius klausimus ir pasidalino savo patirtimi iš susitikimų su sutvirtinamaisiais parapijose.

Bendrystės džiaugsmas tęsėsi prie pietų stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: