į pirmą puslapį

Kronika

Ses. Nijolės Sadūnaitės ryšys su Telšiais
Paskelbta: 2024-04-01 23:59:12

Ankstų Velykų rytą 2024 m. kovo 31 d. į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Nijolė Felicija Sadūnaitė (1938-2024), disidentė, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos platintoja, Laisvės premijos laureatė.

Ses. Nijolės gyvenimo kelias buvo susijęs ir su Telšiais. Jos tėvas Jonas Sadūnas dėstė Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Antrosios sovietų okupacijos metu šeima buvo įspėta slėptis, nes buvo įtraukti į tremtinų asmenų sąrašus.

Tuometinis Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius 1945 m. priglaudė nuo sovietų besislapstančią šeimą, o Jonui Sadūnui suteikė teisę dėstyti tiksliuosius mokslus Telšių kunigų seminarijoje. Mažoji Nijolė Felicija vos šešių metų sulaukus pradėjo Telšiuose lankyti mokyklą. Netrukus sovietų saugumas juos susekė ir norėjo apklausti J. Sadūną, tačiau nerado jo namuose. Šeima suprato, kad ir Telšiuose nesaugu, todėl slapta naktį nuvyko į Lieplaukės traukinių stotį ir pasitraukė.

1945 m. birželio 10 d. būsima vienuolė, dar neturėdama nė septynių metų amžiaus, Telšių katedroje priėmė Pirmąją šventąją Komuniją, o po pietų vysk. Vincentas Borisevičius mažajai Nijolei Felicijai suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Tėvai buvo giliai tikintys žmonės ir nujausdami artėjančius pavojus savo vaikams siekė suteikti stiprius tikėjimo pagrindus. Pirmieji vienuoliniai įžadai taip pat įvyko Telšiuose.

Prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus tepriima bebaimę vienuolę Nijolę Feliciją į amžinųjų Velykų pokylį!

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotrauka iš knygos N. Sadūnaitė, KGB akiratyje.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: