į pirmą puslapį

Kronika

Alytuje praūžė Jaunimo sielovados forumas
Paskelbta: 2024-03-03 01:13:06
 

2024 m. kovo 1-2 dienomis Alytuje vyko Jaunimo sielovados forumas, kurį organizavo visų Lietuvos vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai bei savanoriai, o jų veiklą koordinavo Lietuvos jaunimo pastoracijos centras. Toks jaunimo sielovadininkus ir jaunimo grupių lyderius sukviečiantis forumas Lietuvoje vyksta jau dvyliktąjį kartą. Pasirinkta tema – „Tu gali kurti“ sukvietė apie 235 dalyvius bei virš 30 savanorių.

Forumo dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Susipažinimo žaidimą bei renginio nuotaiką kūrė Žilvinas Beniušis. Pagrindinius pranešimus Alytaus teatre skaitė kun. Algirdas Toliatas ir Viktorija Urbonaitė.

Kun. A. Toliatas pasidalino patirtimi, kurią sukaupė tarnaudamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Reikėjo kurti bendruomenę iš nieko ir atgaivinti sovietų nusiaubtą bažnyčios pastatą, neturintį nei elektros nei vandens... Svarbiausia – patikėti Viešpačiu, kuris daro neįtikėtinus dalykus. „Jei Bažnyčia nėra evangelizuojanti, tai kam ji reikalinga?“ – retoriškai klausė prelegentas. Pasinaudodamas vynmedžio palyginimu kunigas atkreipė dėmesį, jog vynmedis tik tuomet vaisingas, jei jo šakeles apgeni sodininkas. Taip atsitinka ir su įvairiomis veiklomis, kurios išbujoja ir užgožia dalyko esmę. Prelegentas ragina išdrįsti atsisakyti kai kurių veiklų tam, kad galėtume susikoncentruoti į svarbiausius ir esminius dalykus, išgryninti tas arterijas, kuriomis į bendruomenę teka Šventoji Dvasia, duodanti gausių vaisių.

Rašytoja ir laidų vedėja Viktorija Urbonaitė prisiminė apie religinės laidos „Išpažinimai“ pradžią. Vyravo naujumo baimė, kuri neapleidžia ir daugelio krikščioniškų bendruomenių. Prelegentė pabrėžė pasiruošimą pamokai, susitikimui, pamokslui, nes nepasiruošęs kalbėtojas rodo nepagarbą auditorijai. Tai galioja ir kunigui, neparuošusiam homilijos ar pamokslo. Parapijiečiai tai puikiausiai jaučia. V. Urbonaitė pateikė statistinius duomenis apie perteikiamos medžiagos turinio poveikį. Jei tai bus tik oficialus pranešimas, jį atsimins apie 5 procentus klausytojų, bet jei tai bus tas pats pranešimas su turinį pagilinančia istorija, tuomet tai atsimins 63 procentai klausytojų. Skirtumas akivaizdus! Prelegentė atkreipė dėmesį į naujausias technologijas, kuriomis gausiai naudojasi jaunimas, todėl jaunimo sielovadininkai neturėtų nuo to šalintis, bet tai panaudoti kaip priemonę evangelinėms tiesoms perteikti.

Po pranešimų forumo dalyviai pasidalino į grupeles diskusijoms, kurios tęsėsi ir šventinės vakarienės šurmulyje. Dienos užbaigą vainikavo Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choras, vadovaujamas Kristinos Žaldokaitės.

Antroji forumo diena prasidėjo maldos momentu ir Švč. Sakramento adoracija Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Adoracijos metu giedojo jaunimo šlovinimo grupė „Naujas kraujas“. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vysk. Algirdas Jurevičius, vysk. Darius Trijonis, vysk. Saulius Bužauskas bei gausus būrys kunigų. Giedojo jaunimo dienų choras.

Homilijoje vysk. Algirdas komentavo Evangelijos ištrauką apie sūnų palaidūną ir atkreipė dėmesį į Dievą kaip Kūrėją: „Nustebau, kai studijuodamas ankstyvosios Bažnyčios Tikėjimo išpažinimus, rašytus dar graikų kalba, atradau, jog to meto krikščionys sakė: „Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės poetą“. Graikų kalboje poetas – reiškia ne šiaip sau kažkokį kūrėją, bet tą, kuris kuria su polėkiu, su ugnele, su įkvėpimu ir entuziazmu. Gaila, kad mūsų Tikėjimo išpažinimo vertimai neperteikia visos Dievo kaip Kūrėjo ir ypač kaip Poetiško Kūrėjo gelmės. O taip svarbu žinoti, jog norint Bažnyčioje kurti, reikia turėti ir poetinio polėkio, nes tai mus vienija su Dievu, dangaus ir žemės Poetu“. Vyskupas įspėjo, jog šalia Dievo į mus veikia ir kitos jėgos, norinčios mumyse įdiegti savo „failus“, nukreipiančius nuo tikslo. Svarbu leisti, kad Dievas mus ir toliau kurtų pagal savo paveikslą ir panašumą.

Pasimeldę forumo dalyviai kibo į teminius susitikimus grupelėse. Organizatoriai pateikė net trylika teminių pranešimų įvairiomis temomis: šiuolaikiniai paaugliai ir jaunuoliai, perdegimo pavojus, žaidimų laboratorija, nesmurtinė komunikacija, įtikinimo galia, ministrantų sielovada, moteriškumo ir vyriškumo suvokimas, sakramentinės sielovados spragos, svetingumo kultūra, krikščioniškasis įgalinimas, tinkamiausių veikimo būdų pasirinkimas, lytiškumo ugdymas ir kt.

Pertraukose tarp teminių užsiėmimų Alytaus teatras šurmuliavo nuo pasidalijimų bei įspūdžių. Baigiantis forumui dalyvius pasveikino XIII amžiaus dizaino rūbu apsivilkęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Forume dalyvavę vyskupai palaimino visus dalyvius. Gerą nuotaiką ir džiaugsmą liudijo ir tai, jog dalyviai neskubėjo skirstytis, dalijosi veikimo planais, o už jaunimo sielovadą atsakingas vysk. Algirdas pakvietė ateinančiais metais vykti į Romą ir ten švęsti Jubiliejinius metus.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: