į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų sinodiniai susitikimai dekanatuose
Paskelbta: 2024-02-26 21:55:48

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas kviečia pasaulio vyskupijų kunigus, pastoracines tarybas bei kitus sielovados darbuotojus į sinodinį pasvarstymą remiantis Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4-29 d.) Apibendrinamosios ataskaitos "Sinodinė Bažnyčia misijoje" punktais. Sekretoriatas siūlo pasirinkti tris klausimus sinodiniam aptarimui. Lietuvoje apsispręsta su dvasininkais bei sielovados bendradarbiais aptarti šiuos tris klausimus:

- Pastoracinių tarybų ir kitų dalyvavimo struktūrų veikla vyskupijoje bei parapijose (nr. 18);

- Dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių ugdymas sinodiniam Bažnyčios gyvenimui (nr. 3, 8, 14 ir 16);

- Pakrikštytųjų tarnystė ir misija Bažnyčioje bei pasaulyje (nr. 4, 8 ir 17).

Telšių vyskupijos kunigams buvo išsiųsta medžiaga, pagal kurią tarp dvasininkų vyksta sinodinės diskusijos. Prasidėjus Gavėnios liturginiam laikui Telšių vyskupas lanko kunigus dekanatuose ir išklauso dvasininkų įžvalgas.

Sinodiniai pašnekesiai su dvasininkais dar tik prasidėjo, todėl tikimasi gilių bei prasmingų įžvalgų, kurios bus apibendrintos ir pateiktos sinodo sekretoriatui Vatikane. Iš viso pasaulio surinktos įžvalgos pasitarnaus ruošiant Instrumentum laboris (darbo dokumentą) vyskupų sinodo rudens sesijai.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: