į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupų tarybos posėdis Lenkijoje
Paskelbta: 2024-02-24 20:26:27
 

2024 m. vasario 20-22 dienomis Lenkijoje įvyko Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų atstovų susitikimas. Prie Lietuvos vyskupų konferencijos veikia Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryba, kuriai pirmininkauja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Tarybai priklauso Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič. Iš Lenkijos vyskupų konferencijos pusės taip pat veikia panaši taryba, kuriai vadovauja Varšuvos-Prahos vyskupas Romuald Kamiński. Tarybai priklauso Lomžos vyskupas pagalbininkas Tadeusz Bronakowski, Baltstogės vyskupas pagalbininkas Henryk Ciereszko ir Marijonų vienuolijos provincijolas kun. Eugeniusz Zarzeczny MIC. Lenkų pusės kvietimu vyskupų tarybos susitiko Sulejówek Marijonų vienuolių rekolekcijų namuose netoli Varšuvos.

Pirmąjį pranešimą ir impulsą diskusijai davė Varšuvos-Prahos vyskupijos kurijos kancleris kun. Maciej Miętek. Kun. Maciej turi nemažai patirties tiriant dvasininkų piktnaudžiavimo atvejus. Dažnai vyskupui sunku spręsti apie konkretaus kunigo nusikaltimą, todėl Tikėjimo mokymo dikasterija perėmė iš vyskupo jurisdikcijos sprendimo teisę. Vyskupas raginamas tokį įvykį priimti kaip kovą su metafiziniu blogiu, nes tikintieji pasitiki vyskupu, kuris kaip rūpestingas tėvas apgins žmones nuo piktojo. Po pranešimo kilo įdomi ir vaisinga diskusija.

Antrąjį pranešimą skaitė savaitraščio Idziemy redaktorius prel. Henryk Zieliński. Prelatas apžvelgė Rusijos bei Vakarų pasaulio santykius nuo 2012 metų. Tuomet Rusija atrodė kaip partneris ne tik ekonominiuose, bet ir dvasiniuose dalykuose ginant krikščioniškąsias vertybes. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainos teritoriją pradžios viskas labai pasikeitė, o Maskvos patriarchas karą pavertė net ir religiniu įvykiu. Pasinaudodamas nesena patirtimi prelegentas apžvelgė dabartinę politinę situacija globaliame pasaulyje ir dėl to kylančius iššūkius. Permainos juntamos daugelyje sričių. Jei pandemijos metu buvo siekiama kiekvienam moksleiviui parūpinti planšetinį kompiuterį, tai šiuo metu kai kuriuose šalyse siekiama uždrausti mokyklose tuo naudotis. Pastebėta, kad vaikai neišmoksta rašyti ir skaityti, todėl modernios priemonės pakeičiamos pieštukais bei rašikliais. Virtuali realybė blokuoja asmenybės vystymąsi, todėl į darbo rinką vis dažniau įsijungia žmonės be atsakomybės. Po prelato pranešimo buvo pasidalinta aktualių iššūkių įtaka žmogaus asmenybės raidai.

Vakaro programoje susitikimo dalyviai peržiūrėjo naujai sukurtą filmą Powołany 2, pasakojantį apie kunigo bendravimą su nusikalsti linkstančiais jaunuoliais. Filmas pristato keturias sėkmės istorijas, kurių dalyviai pasakoja apie savo nuopuolius ir Dievo pagalbą grįžtant į doros kelią.
Antrąją susitikimo dieną pradėjome šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vysk. J. Ivanauskas, pamokslą sakė vysk. R. Norvila. Susitikimo dalyviai aplankė Dievo Apvaizdos šventovę. Sprendimas pastatyti Dievo Apvaizdos bažnyčią kaip padėkos Dievui ženklą už Abiejų Tautų Respubliką buvo priimtas seime dar 1791 metais, tačiau dėl okupacijų tai buvo įvykdyta tik šio amžiaus pradžioje. Šventovė stebina savo dydžiu ir erdvėmis, o jos bokšte įsikūręs šv. Jono Pauliaus II ir pal. Stefano Vyšinskio muziejus, kurį svečiai taip pat aplankė. Po pietų susitikimo dalyviai lankėsi Juzefo Pilsudskio muziejuje ir susipažino su tiek Lietuvoje tiek Lenkijoje nevienareikšmiškai vertinama asmenybe.

Trečiąją susitikimo dieną šv. Mišioms vadovavo vysk. A. Jurevičius, homiliją sakė kun. E. Zarzeczny MIC. Svečiai aplankė Ostrówek miestelyje esantį šv. Faustinos Kovalskos namelį. Esame įpratę matyti šv. Faustiną su abitu, tačiau prieš įstojant į vienuolyną šventoji 1924-1925 metais dirbo vaikų aukle mišrioje judaizmą bei krikščionybę išpažįstančių Lipšickių šeimoje. Būsima vienuolė – devyniolikmetė mergina auklėjo net penkis vaikus bei dirbo įvairius kitus ūkio darbus. Stebėtinu būdu autentiškas išliko Lipšickių šeimos namas, leidžiantis pajusti to laikmečio alsavimą. Šalia namo yra įsikūrusi koplyčia, rekolekcijų namai, piligrimams pritaikyta infrastruktūra. Rekolekcijų namus aptarnaujančios Gailestingojo Jėzaus seserys pristato šv. Faustiną kaip energijos pilną merginą, siekiančią savo gyvenimą paaukoti Viešpaties užmojui įgyvendinti.

Kitas vyskupų konferencijų tarybų susitikimas numatytas 2024 metų rudenį Lenkijoje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotr. R. Norvilos ir A. Jurevičiaus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: