į pirmą puslapį

Kronika

Katechumenų išrinkimo apeigos
Paskelbta: 2024-02-18 16:09:31

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį (2024 m. vasario 18 d.) į Telšių katedrą iš įvairių parapijų atvyko Krikštui besiruošiantys suaugusieji, t. y. katechumenai. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius homilijoje priminė Nojaus istoriją ir kalbėjo apie toje istorijoje sutinkamus provaizdžius:

a) Nojus buvo išgelbėtas vandeniu, kuris tarnauja kaip nuoroda į Viešpaties Jėzaus įsteigtą Krikšto sakramentą;
b) Nojaus arka pranašauja apie Bažnyčią, kuri tarsi laivas į saugų išgelbėjimo uostą kelia visus, kurie jai priklauso;
c) Lankas debesyse, t. y. vaivorykštė yra Dievo duotas sandoros ženklas, skirtas priminti mylintį ir gelbstintį Dievą.

Ganytojas įspėjo nepainioti Dievo duotos vaivorykštės su genderizmo ideologiją atstovaujančių organizacijų vėliava. Vaivorykštę sudaro visas spalvų spektras, nors mūsų akis išskiria tik septynias spalvas. Skaičius septyni reiškia tobulumą ir pilnatvę. XX amžiaus pabaigoje lytinės tapatybės netikrumą išgyvenantys žmonės (LGBTQ) susikūrė sau vėliavą iš šešių spalvų. Skaičius šeši Biblijoje yra trūkumo skaičius ir išreiškia sunkų darbą (plg. 20,9), vergišką tarnavimą (plg. 21,2), tamsybes (plg. Lk 23,44). Dievas kviečia žmones į tobulumą, į pilnatvę, todėl duoda mums vaivorykštę kaip gelbstinčio Dievo veikimo ženklą.

Po homilijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pristatė kandidatus Krikštui. Vyskupas pasidžiaugė gausiu būriu katechumenų ir tarė jiems, jų krikštatėviams bei katechetams padrąsinantį žodį. Katechumenai įrašė savo vardus bei pavardes Išrinktųjų knygoje. Visa bendruomenė meldėsi už išrinktuosius, o būsimi krikštatėviai maldos metu buvo uždėję savo dešinę ranką ant išrinktųjų peties kaip ženklą, kad jie priima kandidatą į savo globą. Po pamaldų vyskupas su kitais dvasininkais pakvietė katechumenus bei jų artimuosius pietų.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: