į pirmą puslapį

Kronika

Dėl klaidinančios informacijos
Paskelbta: 2024-01-30 11:03:36
 

Pastarosiomis savaitėmis įvairiose masinės informacijos priemonėse pasirodė klaidinantys pranešimai, esą „užsidaro“ Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Nors visiems klausiantiems kantriai ir objektyviai buvo aiškinamas šios informacijos nepagrįstumas, žiniasklaidos atstovams buvo svarbesnės skandalingos antraštės, negu tiesa.

1989 metais Telšių kunigų seminariją atkūrė vysk. Antanas Vaičius, pasinaudodamas savo teise vyskupijoje turėti seminariją. Baigę šią seminariją kunigai neturėjo valstybės pripažinto baigimo diplomo, tačiau nuo 2000 metų Telšių kunigų seminarijai LR vyriausybės nutarimu buvo suteikta teisė teikti Lietuvos Respublikoje pripažintus diplomus. Kunigų seminarijos programa buvo periodiškai akredituojama.

Siekiant pagerinti kunigų rengimą Lietuvoje buvo nuspręsta bendradarbiauti tarp trijų kunigų seminarijų ir specializuotis kunigų ugdymo pakopose, kaip tai siūlo 2016 metais išleistas Vatikano dokumentas „Kunigiškojo pašaukimo dovana“.

Nuo 2019 metų Telšių kunigų seminarija ėmėsi organizuoti propedeutinio (parengiamojo) kurso programą, o kitų kursų seminaristus siunčia studijoms į Kauno ir Vilniaus seminarijas. Kauno kunigų seminarijoje kandidatai į kunigystę studijuoja filosofines, o Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje – teologines disciplinas pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotą programą.

Įgyvendinus šį kunigų rengimo būdą nebuvo jokio poreikio atnaujinti 2021 m. pasibaigusią akreditaciją, todėl Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius 2023 m. nusprendė sustabdyti programos Religijos mokslai (valstybinis kodas - 601NX80002) vykdymą Telšiuose, nes vyskupijos seminaristai studijuoja pagal LR akredituotą studijų programą Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijose.

Telšių kunigų seminarija vykdo Lietuvos vyskupų konferencijos jai pavestą propedeutinio seminaristų ugdymo programą, Telšių vyskupo patikėtą nuolatinio vyskupijos kunigų ugdymo programą, o taip pat rūpinasi pasauliečių dvasiniu ugdymu (seminarai, rekolekcijos dvasininkams ir pasauliečiams). Šią veiklos kryptį seminarija vykdo nuo 2019 metų.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir toliau veiks ugdydama seminaristus kunigystei vadovaujantis Katalikų Bažnyčios kanonų teisės (CIC) normomis, Apaštalų Sosto norminiais dokumentais, Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimais, vyskupijos Ordinaro nustatytomis taisyklėmis, seminarijos statutu, Lietuvos Respublikos įstatymais, tiek kiek tai neprieštarauja tarptautinėms sutartims su Šv. Sostu ir dera su Kanonų teisės kodekso nuostatomis bei principais.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: