į pirmą puslapį

Kronika

Posėdžiavo vyskupijos sinodinė grupė
Paskelbta: 2024-01-26 20:24:49

2024 m. sausio 25 d. Telšių vyskupijos kurijoje pirmajam šių metų posėdžiui susirinko Telšių vyskupijos sinodinė grupė. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius priminė tarpsinodinio etapo svarbą ir pristatė svarstymams pagrindinį generalinio sinodo sekretoriato iškeltą klausimą - “KAIP būti sinodine Bažnyčia misijoje?“.

Susitikimo dalyviai buvo iš anksto susipažinę su pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4-29 d.) apibendrinamąja ataskaita, todėl iš karto galima buvo pradėti pokalbio Dvasioje metodu ieškoti bendro požiūrio taškų.

Pirmojo rato temose vyravo krikščioniško ugdymo, bažnytinės bendrystės, tarnystės vargšams, moterų vaidmens Bažnyčioje, įkrikščioninimo, šeimų įtraukimo, apaštalavimo skaitmeninėje erdvėje ir kiti klausimai. Juos aptarus buvo skirtas laikas tyliai maldai ir girdėtų idėjų tyrimui.

Antrajame maldos ir pasidalijimo rate buvo kalbama apie santykius Bažnyčioje. Bendruomenės auginimui reikia ne tik lyderių, bet būtina remtis platesne baze, kad bendruomenė neišsisklaidytų ir „sistema“ veiktų nepriklausomai nuo charizmatinių lyderių. Buvo kalbama apie pasitikėjimo pasauliečiais klausimą. Po trumpos ištyrimo maldos buvo sumuojami maldos ir įžvalgų vaisiai.

Sinodinė grupė, vadovaujama kun. doc. dr. Andriaus Vaitkevičiaus, davė vertingų patarimų vyskupui, kurie bus įgyvendinti susitinkant dekanatuose su dekanato kunigais. Taip pat buvo iškeltas poreikis sudaryti ilgalaikę pastoracinę programą, kuri apimtų renginius, pastoracinius mokymus bei atnaujintų struktūras.

Baigiantis susitikimui ganytojas padėkojo už pateiktas įžvalgas ir pakvietė toliau galvoti apie ilgalaikę vyskupijos sielovados pagyvinimo programą. Pasidžiaugta, kad pokalbio Dvasioje metodas, sujungtas su intelektualiniu proto skvarbumu ir malda, duoda gražių vaisių ir originalių įžvalgų.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: