į pirmą puslapį

Kronika

Kartenoje prisimintas kunigas ir česnakai
Paskelbta: 2024-01-13 22:55:58
 

2024 m. sausio 12 d. Kartenos kultūros centre įvyko iškilaus kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos OFS (1771-1849) paminėjimas. Kartena priklauso kun. J. A. Pabrėžos kultūros keliui, nes čia net devynis metus iškilus dvasininkas paliko gilų pėdsaką žmonių širdyse, o atsiminimai yra perduodami iš kartos į kartą.

Minėjimo dalyviams sveikinimo žodį tarė Kretingos rajono vicemerė Vaida Jakumienė.
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie pagarbą žmogui, kurią mūsų krašto carinės bei sovietinės okupacijos laikais buvo siekiama panaikinti. Nuo to prasideda ir poreikis Bažnyčioje turėti palaimintųjų ir šventųjų, kurie savo gyvenimo pavyzdžiu skatintų gyventi krikščioniškai ir užtartų mus pas Viešpatį.

Kretingos parapijos klebonas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM savo pranešime suaktualino kun. J. A. Pabrėžos OFS asmenį klausdamas apie minėjime dalyvaujančiųjų kilmę. Dalies šiandienos gyventojų proseneliai girdėjo iškilų pamokslininką iš pirmųjų lūpų. Taip pat kun. P. S. Bytautas OFM norėjo sužinoti vietas, kur auga ypatingas augalas - meškiniai česnakai, kuriuos kun. J. A. Pabrėža OFS išsamiai aprašė ir rekomendavo kaip svarbų vaistą nuo įvairių ligų.

Pagrindinį pranešimą skaitė Kretingos muziejaus vyriausioji muziejininkė – istorikė Jolanta Klietkutė. Ji trumpai priminė kun. J. A. Pabrėžos biografiją ir pristatė šio kunigo atminimui sukurtą kultūros kelią.

Minėjimo dalyviai kunigo pagerbimą toliau tęsė Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje patikėdami Viešpačiui slaptą norą, kad kun. J. A. Pabrėžas būtų paskelbtas palaimintuoju.

Homilijoje Telšių vyskupas kalbėjo apie kun. J. A. Pabrėžos mokėjimą suderinti sielos ir kūno gydymą. Studijavęs mediciną kunigas padėdavo žmonėms gydyti kūno ligas, bet ypač išgarsėjo kaip pamokslininkas ir nuodėmklausys. Kūno ir sielos gydymas yra gan modernus dalykas, sulaukiantis šiandieninėje visuomenėje daug pritarimo.

Ganytojas taip pat priminė nesenus laikus, kuomet buvo supriešintas mokslas ir tikėjimas. Anuomet kunigas puikiai derino mokslo ir tikėjimo žinias. Jis parašė pirmąjį ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje botanikos vadovėlį, sukūrė daug naujų žodžių ir aprašė gydomąsias augalų savybes. Pasiekimus mokslo srityje sekė gilus dvasinis gyvenimas, pasišventimas Dievui ir tarnavimas žmonių dvasinei bei fizinei gerovei.

Žmonės nenustoja melstis prie kun. J. A. Pabrėžos kapo Kretingos kapinėse ir patiria malonių. Vyskupas ragino rinkti ir surašyti visas malonės patirtis, įvykusias per kun. Ambraziejaus užtarimą. Tuo pačiu vyskupas priminė apie galimą paskelbimo palaimintuoju būdą, kuriuo buvo pasinaudota 2018 metais palaimintuoju skelbiant Mykolą Giedraitį.

Jei praėjus keliems šimtams metų žmonėse ne tik gyvas iškilaus kunigo atminimas, bet ir formuojasi pamaldumo tradicijos, tai tuo pačiu yra ženklas, jog čia yra kažkas daugiau, negu įprastas paminėjimas. Tebus tai daugiau!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: